fb


2009-08-20 14:18

Lex Maria: Infektion upptäcktes inte

| Mer

Medicin Den äldre kvinnan hade ont i sitt ena knä och sökte sjukstugan för vård. Hon hade tidigare värk i knäet på grund av ledförslitning, s.k. artros, och utöver det också giktbesvär. Läkaren bedömde det som att hennes artrosbesvär tilltagit. Hon fick därför en kortisoninjektion i knäet och lades in för observation. När febern steg och sänkan var hög satte man in antibiotika i dropp.

Efter ett dygn hade både sänka och temperatur sjunkit avsevärt och kvinnan hade också mindre ont. Smärtan tilltog emellertid, och hon fick, trots att värdena normaliserades och man planerade för hemgång, stanna på avdelningen. Hon fick också en injektion med s.k. tuppkamspreparat.

En vecka efter kortisoninjektionen hade kvinnan mycket ont, och man gjorde en bakterieodling av vätskan i knäleden. Odlingen visade på bakterier i leden och hon fick därför en ny antibiotikakur. Eftersom hennes tillstånd försämrades remitterades hon vidare till sjukhus, där hon behandlades i tre veckor.

Sjukstugan har efter händelsen sett över sina rutiner och gjort åtgärder för att förebygga risk för upprepning. Chefläkaren har nu lämnat ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för landstinget som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Socialstyrelsen. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar landstinget också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.Annonsbilliga resor