fb


2009-08-14 11:02

Ungdomar gör testproduktioner med framtidens mobila TV-system

| Mer

Mobilnyheter Under UNG08-festivalen erbjuder ungdomar dagliga tablålagda TV sändningar med framtidens mobila system. Systemet, som kallas Swarmcam, erbjuder några av de möjligheter som finns i en professionell OB-buss vid stora TV-sändningar. Det handlar om stöd för mixning/redigering av live-sändningar från flera kameror/mobiltelefoner samtidigt. Under festivalen kommer tre unga kameramän filma live från sina mobiltelefoner. Detta material mixas, nästan på samma sätt som i en professionell produktion, och visas samtidigt; dels på stora skärmar i Kungsträdgården; dels via internet.

Det unga kamerateamet tillhandahåller dagligen två korta live-reportage mellan klockan 12.45 och 14.30.

- UNG08 erbjuder oss en fantastisk möjlighet att prova framtidens teknik. Idag handlar det om att låta ungdomar som är medieintresserade använda dessa system för att skapa sina egna TV-sändningar. Inom en snar framtid kommer det att vara möjligt för alla som har mobiltelefoner att kunna göra avancerade videosändningar med flera mobiler samtidigt som något spännande pågår och direkt ut på internet, säger Oskar Juhlin, forskningsledare vid Mobile Life centret i Kista.

Fakta om Mobile Life:
Centret kombinerar forskning om mobil teknik, design och användarvänlighet med sätt att göra dessa tjänster tillgängliga, användbara och attraktiva för konsumenterna.

Kom och testa morgondagens konsumentprodukter inom mobiltelefoni!

Ett 20-tal forskare är associerade till Mobile Life vars verksamhet omfattar sammanlagt 210 miljoner kronor från forskningsfinansiären Vinnova; från industriella samarbetspartners som Ericsson, Microsoft, Sony Ericsson Nokia och TeliaSonera och från offentliga aktörer, till exempel Stockholm stad, samt från akademiska partners såsom Stockholms universitet, Interactive Institute och Swedish Institute of Computer Science.

Projektet är ett samarbete med Unga berättar - Kulturskolan Stockholm. Unga Berättar är ett medie- och demokraticenter vars syfte är att - med medier som verktyg - stärka ungdomars skapande och därigenom ge deras röst en tydligare plats i samhället. Unga berättar etablerades under 2006 och genomförde då över 70 workshops med 1 200 unga från hela Stockholm, och det är sedan 2009 en ordinär del av kulturskolan. Projektet bedrivs delvis för att föra över kunskap från forskningen till Unga berättar, och dess unga besökare.Annonsbilliga resor