fb


2009-06-07 19:58

VINNOVA finansierar IT-tjänster för stöd och hjälp i vardagen

| Mer

IT En tjänst för styrning av energianvändning i nya hus, mobila tjänster för kommunikation i samband med ridning och ett dataspel för inlärning av japanska skrivtecken. VINNOVA finansierar fem projekt med upp till 1,5 miljoner kronor vardera som med hjälp av IT ska utveckla produkter och tjänster för individens vardag och fritid.


VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT-demonstratorer nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. Företagen ska genom forskning utveckla en så kallad IT-demonstrator som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. Korta FoU-projekt (6-24 månader) ska fånga upp nya idéer och behov som annars saknar resurser. VINNOVA går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt.

Följande fem projekt finansieras:


Free2Ride - Free2move AB i Halmstad ska, tillsammans med Högskolan i Halmstad, Laholmsortens Ryttarförening och Hylte Ryttarförening, utveckla mobila tjänster som underlättar och höjer säkerheten för ryttare. Kontakt: Per-Arne Wiberg (070-220 33 82)

Green IT Homes - IMCG Sweden AB i Göteborg ska, tillsammans med bland andra Posintra AB, Elicit och Borgå Energi AB, utveckla en mobil tjänst som förenklar styrning av och förståelsen för energianvändning i nya hus. Kontakt: Magnus Andersson (031-10 20 66)

LanguageLab - Josef Davidsson i Göteborg ska, tillsammans med bland andra Högskolan i Skövde och International Christian University i Tokyo, utveckla ett dataspel som underlättar inlärning av japanska skrivtecken. Kontakt: Tobias Sehlberg (0708-25 84 26)

Språkskap - Ergonomidesign AB i Bromma ska, tillsammans med Folkuniversitetet och Interactive Institute, skapa verktyg för nya lärandesituationer för språkinlärning utanför klassrummet. Kontakt: Olof Bendt (0733-61 12 72)

Flerspråkig semantisk sökmotor - Saplo AB i Malmö ska, tillsammans med Malmö högskola, utveckla en språkoberoende semantisk sökmotor, som gör det möjligt att hitta textstycken med liknande betydelse, skrivna på olika språk. Kontakt: Mattias Tyrberg (0709-79 77 24)- Satsningen fångar vardagsnära behov där användarna tar en aktiv del i att utveckla lösningen. Alla projekten har ett nyttoperspektiv och överbryggar på olika sätt distanser, till exempel mellan språk eller personer, säger Mattias Esbjörnsson, VINNOVA.

VINNOVA satsar i programmet Var Dags IT-demonstratorer sammanlagt 60 miljoner kronor. För att få finansiering krävs tre typer av roller i projektet: problemägare (som representerar och engagerar individen, till exempel en intresseorganisation, offentlig verksamhet eller företag), forskare (till exempel från universitet, högskola, företag eller forskningsinstitut) och IT-utvecklare (som kan koppla behov och önskemål till lämpligt tekniskt stöd och utveckla de tekniska lösningarna). Alla tre kan vara initiativtagare och alla tre kan få finansiering. VINNOVA går in med högst 500 000 kronor per deltagande aktör och roll, det vill säga upp till 1,5 miljoner kronor per projekt. Nästa omgång, som stänger den 15 september, har inriktningen nöje som drivkraft för innovation.Annonsbilliga resor