fb


2009-05-12 14:41

Läkarlarm: Svår hudcancer ökar snabbt i Sverige

| Mer

Medicin Det sker en oroväckande ökning av malignt hudmelanom bland svenskar över 55 år. Mest ökar de melanom som är svårast att bota. Det visar nya data från nationella melanomregistret.

- Under 1990-talet ökade inte maligna melanom i Sverige. Under 2000-talet har det dessvärre skett en nästan 3-procentig årlig ökning av melanom hos personer över 55 år, säger Christer Lindholm, docent och överläkare på onkologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
- Mest oroväckande är att det har skett en 6-7-procentig årlig ökning av tjocka melanom, (mer än 4 millimeter tjocka), där risken för att dö av sin hudcancer är betydande, säger Christer Lindholm.
Christer Lindholm är initiativtagare till och ansvarig för det rikstäckande melanomregistret. Databasen drivs på uppdrag av Svenska Melanomstudiegruppen och landets regionala onkologiska centra.

På världskongress i Wien

Christer Lindholm presenterar de nya alarmerande svenska uppgifterna vid den sjunde världskongressen om maligna melanom i Wien, Österrike i morgon, onsdagen den 13 maj 2009.
- Fördelen med melanomregistret är att det spänner över en lång tidsperiod och omfattar hela befolkningen, säger Christer Lindholm. Vi kan se att risken att drabbas av melanom ökar markant efter 55 års ålder. Ökningen är något större bland kvinnor.
- Vår slutsats är att information om sjukdomen och screening för att hitta melanom bör rikta in sig på personer över 55 år.

Ändra solvanor

För att på sikt stoppa ökningen krävs ändrade solvanor bland yngre människor. Melanom uppstår vanligast 10-20 år efter att hudskadan har inträffat. Sol och ultraviolett strålning är den viktigaste faktorn för uppkomst av melanom.
Christer Lindholm pekar särskilt på solariesolande som riskfaktor. På Island var solarier mycket vanliga på 1980-talet. Under åren 1992-2001 ökade antalet melanom på Island med 11 procent årligen. På 1990-talet halverades antalet solarier och nu är det en årlig minskning av melanom.
Risken att drabbas av melanom ökar med 75 procent för personer som solar i solarium, innan de fyller 35 år, enligt en studie gjord på Island.

Fakta ur melanomregistret

Sedan 1990 har 26 000 maligna melanom registrerats i en rikstäckande databas, som finns vid onkologiskt centrum i Linköping. Det är 97 procent av alla diagnostiserade fall.

1996 drabbades 1 500 personer av malignt melanom i Sverige. 2006 var siffran drygt 2 100.
Personer med många nävi, (födelsemärken), har ökad risk att drabbas av malignt melanom.
Kvinnorna är i genomsnitt 59 år och männen 62 år när de behandlas för sitt första melanom.
Hos männen ökar melanomen på armarna med 10 procent årligen. Hos både män och kvinnor ökar melanomen på benen med drygt 5 procent årligen.

Bland män över 55 år är den årliga ökningen av tjocka melanom, (över 4 millimeter), 6 procent. Bland kvinnorna är ökningen 7,1 procent.

Femårsöverlevnaden för personer som drabbas av tjocka melanom är mellan 49-68 procent, beroende på tumörens svårighetsgrad.
Förekomsten av tunna melanom, (under 1 millimeter) ökar med 2,2 procent årligen bland män över 55 år och med 3,2 procent bland kvinnorna. Femårsöverlevnaden är i den här gruppen 95-98 procent.
Annonsbilliga resor