fb


2009-05-08 12:00

Studieförbunden höjer pulsen inför valet till Europaparlamentet

| Mer

EU Den nionde maj är det Europadagen. Under våren har studieförbunden laddat upp med studiematerial och aktiviteter inför valet till Europaparlamentet. Här följer ett axplock:

Tråk-EU och Europa är ditt
För att fler ska engagera sig i Europapolitiken har ABF tagit fram materialet "Europa är ditt".
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har tillsammans med LSU (Sveriges Ungdomsorganisationer) lanserat skriften "Tråk-EU" som vänder sig till ungdomar, där man bland annat kan testa vilken typ av EU-lobbyist man är. SV har också tagit fram ett lättläst material inför valet för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Turné och samarbete med KRIS
NBV genomför nu en informationsturné över hela landet. Föreläsare berättar om hur EU fungerar, dess historia och varför det är viktigt att rösta. NBV samarbetar också med Kriminellas revansch i samhället (KRIS) på fängelseanstalterna där internerna får information om valet och om vikten av att rösta.

Europadans den 6 juni
Medborgarskolans Europadans/Europaval går av stapeln den 6 juni på elva orter över hela landet. Syftet är att väcka uppmärksamhet kring EU-valet och försöka få fler att söka sig till valurnorna. Medverkande orter: Gävle, Jönköping, Kungsbacka, Ludvika, Malmö, Motala, Norrköping, Piteå, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Förorternas riksdag
Studieförbundet Ibn Rushd arbetar genom projektet Förorternas riksdag (Forix) för att utveckla dialogen mellan unga människor som bor i förorten och resten av samhället - inte minst de etablerade politiska partierna och intresseorganisationerna. Målet är att skapa en ny årligt återkommande mötesplats av unga och för unga i Sveriges förorter och givetvis att få fler att rösta i valet.

Föreläsningar och cirklar
Folkuniversitetet erbjuder föreläsningar om EU. Flera av studieförbund genomför självklart studiecirklar om EU under våren.Annonsbilliga resor