fb


2009-03-11 14:56

Färgernas ordningsman Anders Hård har gått ur tiden

| Mer

Folk Teknologie Hedersdoktor Anders Hård har gått ur tiden i en ålder av 86 år. Anders Hård var mannen bakom NCS-systemet, som är ett internationellt erkänt och globalt använt system för att definiera kulörer. De flesta känner säkert till NCS-systemet genom de färgprover som man hittar i varenda färgbutik, med beteckningar som t.ex. 2030-Y40R. Vad färre känner till är nog att detta system är ett svenskt påfund som i dag säljs i hela världen. Företaget bakom NCS heter Skandinaviska Färginstitutet och ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Människan har försökt att definiera kulörer under lång tid, dels ur beteendevetenskaplig synvinkel (hur ”känns” färgerna?) och dels ur fysisk synvinkel (vilken våglängd har färgerna?). Anders Hård var varken beteendevetare eller fysiker, utan civilekonom. Därför fick han en friare relation till färg och kulör och kunde knyta till sig personer med olika professionell bakgrund.

Ett av hans tidiga jobb var som marknadschef på Alfort & Cronholm (Alcro) där han blev starkt engagerad i att utveckla ett system för att definiera kulörer. Anders Hårds utgångspunkt var att systematisera hur ögat/hjärnan upplever kulörer, snarare än att hitta fysikaliska förklaringar.

Omfattande forskning visade att en människa är utrustad med en förmåga att urskilja sex elementar-färger: gult, rött, blått och grönt plus svart och vitt. Denna förmåga är oberoende av var på jorden man föds. Alla tänkbara kulörer (ca 10 miljoner) kan beskrivas utifrån dessa parametrar.

Efter många års forskning som flera myndigheter och storföretag finansierade, kunde NCS-systemet (the Natural Color System) presenteras 1979. Ett bolag, Skandinaviska Färginstitutet, bildades för att marknadsföra NCS. Efter att ha etablerats först i Sverige och Norden, spred sig NCS runt om i världen och är t.ex. nationell standard i Sverige, Norge, Spanien och Sydafrika.

- När NCS 1979 skulle gå från forskning till kommersialisering fick jag uppdraget, säger Färginstitutets VD, Tomas Hård. Min far fortsatte sin akademiska bana bl a med gästprofessur på Chalmers och följde sedan projektet lite från sidan. Han var dock mycket nöjd med hur NCS-systemet etablerades och godtogs i land efter land.

Användare av NCS är t.ex. arkitekter och designers. Det finns inget system för att definiera kulörer som är mer exakt än NCS, och det finns inga färgprover som har en bättre kvalitet. Detta har gjort att man har kunnat utveckla systemet utifrån ett kvalitetsperspektiv snarare än ett billighetsperspektiv. NCS kunder är i dag t.ex. världens ledande färgtillverkare (såsom Akzo-Nobel, PPG/Sigma, BASF, Nippon Paints) och globala företag för vilka precision och kontinuitet i kulör är viktigt, t.ex. IKEA, Caterpillar, H&M och Decathlon. Eftersom NCS finns över hela världen, vet användarna att de får samma kulör oavsett var i världen de behöver den och när i tiden de behöver den. Det klarar ingen konkurrent.

- Det finns många exempel på svenska uppfinnare och entreprenörer som genom systematik, envishet och kvalitetsmedvetenhet skapat världsprodukter, t.ex. de Laval, Rausing, Kamprad, Ericsson och Dahlén. Anders Hård och NCS platsar i denna kategori, konstaterar Skandinaviska Färginstitutets styrelseordförande Mikael Hellberg. Även om NCS inte är lika känt av allmänheten som IKEA och Tetra Pak, åtnjuter många miljoner människor fördelarna av systemet varje dag!Annonsbilliga resor