fb


2009-02-13 13:23

Kortison bäst mot ansiktsförlamning

| Mer

Högskola Varje år drabbas nästan 3 000 personer i Sverige av akut ansiktsförlamning utan känd orsak, så kallat Bell´s pares.

I de flesta fall läker förlamningen ut av sig själv på några månader, men 30 procent får kvarstående nedsatt rörlighet i ansiktsmuskulaturen. Fem procent av dem som insjuknar får svåra restsymptom med bland annat ofrivilliga medrörelser i ansiktet.

Ansiktsförlamning har många frågetecken kring sig och behandlingen har under en längre tid bestått av kortisonpreparat eller antivirala medel, det vill säga läkemedel mot virus - eller ingen behandling alls. Detta trots att tidigare studier inte kunnat visa huruvida kortison eller antivirala medel är effektivt vid behandling av ansiktsförlamning.

Nu har emellertid forskare, i framförallt Lund och Uppsala, i en stor randomiserad skandinavisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lancet Neurology, visat att behandling med kortison har klar effekt medan behandling med läkemedel mot virus inte påverkar läkningsprocessen alls.

De 829 patienter mellan 18-75 år som deltog i studien behandlades inom 72 timmar efter de första symptomen på ansiktsförlamning. De fick slumpmässigt, antingen kortison, antivirala medel, kortison plus antivirala medel eller placebo. Efter ett års uppföljning kunde forskarna konstatera att behandlingen med kortison gav bästa utfall.
- De patienter som fick kortison fick en signifikant kortare läkningstid och fler patienter blev helt friska. Antivirala medel hade däremot ingen effekt på läkningen, säger Anna Stjernquist-Desatnik, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet och överläkare vid Öron- näs- och halskliniken på Unievrsitetssjukhuset i Lund.

Studien är den största som någonsin gjorts på den här behandlingen av sjukdomen.
- Det krävs en väldigt stor grupp av patienter då många tillfrisknar spontant. Därför har vi samarbetat med Öron- näs- och halskliniker över hela landet och en klinik i Finland.

Ansiktsförlamning kan drabba vem som helst, men de flesta som insjuknar är i tidig medelålder. Sjukdomen kan bero på flera orsaker som trauma, öroninfektioner eller en tumör. Men de patienter som intresserat Anna Stjernquist-Desatnik och hennes forskarkollegor är de med Bell´s pares, de fall där man inte funnit någon orsak till sjukdomen.
- Det kan vara ett herpesvirus som orsakar en inflammation i ansiktsnerven, som utgår från hjärnstammen. MR-undersökning visar tydligt att nerven är svullen, berättar hon.
- Nu vet vi att kortison har klar effekt vid Bell´s pares. Nästa steg blir bland annat att försöka ta reda på hur snabbt man bör sätta in behandlingen och vilka åldrar som har bäst nytta av den.Annonsbilliga resor