fb


2008-09-25 11:42

Rektorsakademien anställer Helena L' Estrade som ny vd

| Mer

Folk Helena L' Estrade är från september 2008 anställd som ny vd och verksamhetschef för Rektorsakademien. Cecilia von Schedvin har anställts för att bevaka omvärlden och identifiera intressanta och framgångsrika undervisningsprojekt att lära av. Rektorsakademien är Sveriges ledande nätverk mellan skolledare och näringsliv. Rekryteringarna är ett led i att förstärka organisationen inför framtida utmaningar och projekt.

- Jag har alltid inspirerats av att utveckla och förbättra men framförallt av att förnya pedagogiska och metodiska arbetssätt i förskola och skola. Det var drivkraften när jag var med och grundade Vittra Utbildning och det karaktäriserade mitt arbete i den kommunala skolan, säger Helena L'Estrade.

Helena har trettio års erfarenhet från olika ledande roller i förskola och skola, såväl skolor i kommunal regi som friskolor. Hon är en av grundarna av Vittra Utbildning, i dag ett av Sveriges ledande friskoleföretag, där hon var ansvarig för kompetens- och pedagogisk utveckling. Att möta varje individ där just hon befinner sig och därefter skapa bästa möjliga förutsättningar för individuell utveckling och lärande har varit en röd tråd i det arbetet. En annan aspekt har varit skolchefens, rektorns roll och vikten av ett tydligt chefskap för att skapa förutsättningar för eleven att nå de uppsatta målen. Erfarenheter som Helena nu tar med sig till Rektorsakademien.

- Att få möjlighet att fortsätta att bedriva skolutveckling genom Rektorsakademien känns oerhört stimulerande och utmanande. Tillsammans ska vi sträva efter att bli en av landets främsta påverkare inom förskola och skola. Dagens unga är ju faktiskt Sveriges framtid, fortsätter Helena.

Att skola och näringsliv skall stödja, och lära av varandra ligger i Rektorsakademiens grundtanke. En annan viktig byggsten är att lära av andra framgångsrika projekt världen över, eller mer specifikt av hur man har implementerat ny teknik för att utveckla skolan och lärande. Mot den bakgrunden har Rektorsakademien rekryterat Cecilia von Schedvin, som omvärldsbevakare. Cecilia har tio års erfarenhet från skolans värld där hon har varit verksam både som föreläsare och lärare med inriktning på nya medier.

- Jag drivs av att få förändra, förnya och av att verkligen släppa tanken fri. Det är den typen av kreativt tänkande som jag tror att den nya globala skolan kan medverka till med hjälp av ny teknik och kunniga, kreativa lärare. Framtidens skola finns redan där, det är jag övertygad om, man måste bara hitta de goda exemplen och lära av dem, säger Cecilia.

Rektorsakademien är Sveriges ledande nätverk mellan skolledare och näringsliv. Det är viktigt att skolan följer med i samhällsutvecklingen och lär sig tolka arbetslivets behov. Lika viktigt är det att arbetslivet lär sig om skolan och dagens ungdomskultur, där lust och passion spelar en allt större roll. Sedan 2004 ordnar Rektorsakademien nätverksmöten där ledargestalter från skola och näringsliv får möjlighet att träffas och byta erfarenheter men också låta sig inspireras av intressanta talare. Ytterst handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar att bygga en bättre framtid.Annonsbilliga resor