fb


2008-07-11 8:31

Elanders utökar koncernledningen med Lars-Gunnar Skötte

| Mer

Börs Elanders utökar koncernledningen med chefen för den svenska
verksamheten, Lars-Gunnar Skötte.

Elanders koncernledning har följande sammansättning:

Patrick Holm
Mats Almgren
Per Brodin
Jimmy Lundbeck
Peter Sommer
Lars-Gunnar Skötte
Elanders AB (publ)
Patrick Holm
Verkställande direktör och koncernchef

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor