fb


2010-06-15 23:01

Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget! - 3

| Mer

Ekonomi

Till Riksdagsledamöterna

Hej,

I nuvarande skollag finns en passus om att viten vid brott mot skollagen inte kan omvandlas till fängelse. Denna passus är borttagen i det nya skollagsförslaget, och därmed finns alltså inga förmella hinder att döma hemundervisande föräldrar till fängelse om skollagsförslaget går igenom.

Men även föräldrar till skolbarn som "olovandes" tar med sina barn på en längre utlandsresa under skoltid kan drabbas av vitesförelägganden och fängelse. Eller ingripanden från de sociala myndigheterna. Dessa skolföräldrar är en ganska stor väljargrupp...

Bara de senaste månaderna har tre synnerligen kompetenta hemundervisande familjer drabbats av vitesförelägganden på 6000-20000 kr redan under nuvarande mer tillåtande skollag. Du kan få detta bekräftat genom att kontakta de ansvariga kommunpolitikerna, Anna Widén (fp) 070-313 10 19 i Uppsala kommun, och Lars-Inge Stomberg (m) 031-795 65 20 i Partille kommun.

I morgon ska jag berätta om de allvarliga internationella komplikationer som dessa vitesförelägganden och möjliga fängelsestraff kan leda till.

Rösta nej till skollagsförslaget i nästa vecka!

 

Med vänliga hälsningar

Jonas Himmelstrand

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jonas Himmelstrand

Ordförande i Riksorganisation för Hemundervisning i Sverige, Rohus

www.rohus.nu • jonas@rohus.se

Telefon: 070-5475193

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PS. Välkommen till tankesmedjan Mirejas frukostmöte den 18/6 där den inernationellt erkände psykologen Gordon Neufeld förklarar den pedagogiska bakgrunden till varför hemundervisning fungerar, se http://www.mireja.se/evenemang.html DS.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor