fb


2010-06-15 1:23

Till Riksdagsledamöterna - Rösta nej till skollagsförslaget! - 2

| Mer

Skola

Till Riksdagsledamöterna

Hej igen,

I dagens politik tar hemundervisning priset gällande okunskap och fördomar. Hemundervisning är alltså när föräldrar själva undervisar sina barn istället för att låta dem gå i skolan. Ja, man kan nog säga att åtskilliga svenska riksdagspolitiker, inklusive utbildningsminister Jan Björklund, har närmast fler fördomar om hemundervisning än t.ex. (sd) har om invandring.

Fördomarna säger att hemundervisade barn aldrig kan lära sig lika mycket som skolbarn, att de får allvarliga brister i sin sociala utveckling, att de blir isolerade och indoktrinerade, och som vuxna blir osjälvständiga och samhällsfrånvända.

Detta kunde inte vara mer felaktigt. Det är ungefär lika tokigt som när människor på 1800-talet trodde att människor inte skulle kunna andas på ångtågen med dess höga(!) hastighet av 40 km/timmen. Eller när man trodde att kvinnlig rösträtt skulle leda till en demokratisk katastrof.

Genom miljontals hemundervisade barn runt om i världen vet forskningen idag en hel del (se några länkar längst ner):

1) Hemundervisade barn lär sig skollämnena minst lika bra som skolbarn - även i jämförelse med bättre privatskolor. I synnerhet gäller detta läsning och skrivning i modersmålet där hemundervisade barn oftast kan mer.

2) Hemundervisade barn utveckas minst lika bra socialt som skolbarn. De har lika god självuppfattning och lika gott självförtroende. De har dessutom färre beteendeproblem och bättre ledaregenskaper. Mycket tyder på att de mognar snabbare och är mer självständiga som vuxna.

3) Hemundervisade barn är som vuxna mer aktiva i samhällslivet än skolbarn. De deltar i högre grad i föreningsliv, volontärverksamhet och politik. De röstar oftare i allmänna val, går oftare vidare till högre studier - de är välkomna på alla USA:s toppuniversitet - och de startar oftare egna företag.

Det ska även betonas att hemundervisning, globalt sett, huvudsakligen motiveras av pedagogiska skäl. Bland svenska hemundervisare är det uteslutande pedagogiska skäl som är motivet.

Låter detta otroligt så välkommen till tankesmedjan Mirejas frukostmöte den 18/6 där den inernationellt erkände psykologen Gordon Neufeld förklarar den pedagogiska bakgrunden till dessa uppseendeväckande resultat (och få samtidigt nya insikter om skolan) - se http://www.mireja.se/evenemang.html . Eller läs länkarna nedan.

Skollagsförslaget som läggs fram i riksdagen nästa vecka vill i praktiken förbjuda hemundervisning, i strid med mänskliga rättigheter, och i strid med evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet.

Rösta nej till skollagsförslaget i nästa vecka!

 

Med vänliga hälsningar

 

Jonas Himmelstrand

<

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor