fb


2010-06-09 10:46

Dags att öppna de offentliga datakällorna

| Mer

Ekonomi

Efter många års arbete från Handelskammaren har riksdagen fattat beslut om en ny lag som ska främja utvecklingen av en informationsmarknad. Lagen syftar till att säkerställa att myndigheterna inte begränsar konkurrensen på marknaden med sitt eget agerande. Det innebär tydligare och rättvisare regler för konkurrensen på informationsmarknaden och ställer högre krav på myndigheternas agerande.

– Det är glädjande att Sverige nu äntligen har fattat beslut om att följa de EU-regler som gäller och som regeringen fått kritik för att inte ha genomfört i Sverige. Politikernas intresse för frågan har varit alldeles för lågt. Men Mats Odell har lyssnat och är nu villig att ta upp kampen med länder som USA och Storbritannien. Nu öppnar sig en mångmiljonmarknad för kreativa tjänsteföretag.

Det säger Ulf Franke, VD för Stockholms Handelskammare.

– Vi hade önskat att även forsknings- och kulturkällor hade öppnats. Men regeringen utnyttjar det undantag som finns i EU-reglerna. Trots detta är lagstiftningen ett viktigt steg på vägen. Vi vet att det finns många entreprenörer som har spännande idéer om nya tjänster. Nu är det upp till myndigheter och kommuner att se till att det går att ta reda på vilken information som finns och snabbt få ut den – helst elektroniskt och till låga avgifter, säger Fredrik Sand, IT-expert vid Stockholms Handelskammare.

Kontakta Handelskammarens informationschef Andreas Åström, 073-633 55 55, för mer information.

Fakta om PSI-direktivet
EU:s PSI-direktiv, Public Sector Information, har som syfte att öka tillgängligheten till myndigheters handlingar. Företag inom informationssektorn ska kunna använda offentlig information för att skapa nya informationsprodukter och tjänster. Utgångspunkten är att öka tillväxten och konkurrenskraften inom näringslivet, främst informationsindustrin.

Det kan handla om affärsinformation, geografisk information, väderinformation, men också om utbildning och sociala frågor, kort sagt produkter och tjänster med digitalt innehåll.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor