fb


2010-05-25 8:00

Fästingsjukdomen TBE ökar i Sverige!

| Mer

Ekonomi

Enligt statistik från Smittskyddsinstitutet har hittills i år 83 personer drabbats av TBE. Ökningen i relation till förra året är över nio procent. Över 70 procent av de smittade kommer från Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

TBE eller fästingburen hjärnhinneinflammation som är den svenska benämningen, är en allvarlig sjukdom och dödsfall förekommer. De flesta som insjuknar får långvariga symtom som minnesproblem, trötthet eller förlamningar. I vissa fall blir symtomen permanenta. Diagnosen TBE är en anmälningspliktig sjukdom hos Smittskyddsinstitutet.

De flesta fästingbett är ofarliga men varje år smittas cirka 300 personer av TBE i Sverige. Årligen drabbas även 5 000-10 000 personer av Borrelia som även den är en allvarlig sjukdom. Borrelia är till skillnad från TBE behandlingsbar, men svår att diagnostisera. De platser som fästingar oftast finns på är vid fuktiga, skuggiga områden med högt gräs och tät vegetation. Fästingarna är aktiva när utetemperaturen överstiger fem grader. Vaccination mot TBE ger ett gott skydd. Dock finns det över 20 fall i Sverige sedan år 2000 där personerna som tagit fästingvaccin ändå drabbats av TBE. Källa: myggfeber.se

För mer information om TBE och om hur den förebyggs, besök: www.myggfeber.se

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, 0708-10 45 01 eller 013- 10 45 01

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

Hälsosajten myggfeber.se har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker i vår omvärld med fokus på hälsa och säkerhet. Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor