fb


2010-03-31 9:47

Den åttonde Östersjöfestivalen mer omfattande än någonsin

| Mer

Företag

13 konserter framförda av elva orkestrar under tio dagar står till buds i augusti. Det är dags för den åttonde upplagan av Östersjöfestivalen, och förutom ett fullspäckat program med en rad nyheter presenteras också goda nyheter från den trogna samarbetspartner Världsnaturfonden WWF.

Referat från dagens pressmöte i SR Studio 4 med Michael Tydén, Esa-Pekka Salonen och Lasse Gustavsson, WWF:

Hela programmet för årets Östersjöfestival är ännu inte klart. In i det längsta vårdar och värnar festivalens ledare Michael Tydén om sitt skötebarn. Men ett är säkert: festivalen växer så det knakar.

— Det här är den mest intressanta festivalen hittills. I år ger vi utrymme till ny musik och ungdomar, men också till mästarmöten på flera olika plan. Valery Gergiev och Mariinskijteatern står på programmet, även om allt inte är klart ännu. Det är det däremot med Daniel Harding och Mahler Chamber Orchestra, berättar Michael Tydén stolt.

Årets fokus är tonsättare
Fokus i år ligger på tonsättare och en rad jubilarer kommer att uppmärksammas, bland annat Chopin, som firas i samarbete med Polska institutet, och den estniske tonsättaren Arvo Pärt som själv kommer att närvara vid musikhyllningen i Gustaf Vasa Kyrka. Ett seminarium om hur det är att arbeta som tonsättare idag kommer också att hållas.

Festivalens konstnärlige ledare, Esa-Pekka Salonen, dirigerar själv en annan jubilar, nämligen Gustav Mahler:
— Mahlers tredje symfoni som jag ska framföra har en speciell betydelse för mig, eftersom det var mitt genombrottsstycke i London för många år sedan. Jag har inte dirigerat detta verk i Sverige sedan 1989, och det känns väldigt roligt att återkomma till det tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester som genomgått en stark utveckling på sistone, säger han.

Extra glädjande för Esa-Pekka Salonen är det att en av hans personliga favoriter, toppdirigenten Riccardo Muti, har tackat ja till att delta. Hans framförande av Brahms Ein deutsches Requiem tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören och Bayerska radions kör kommer att avsluta festivalen.

Uruppföranden och debuter
Festivalledningen har också fått ihop fem nyskrivna beställningsverk, bland annat av Katarina Leyman, Ylva Q Arkvik, Catharina Palmér och Britta Byström, som ska uruppföras. Dessutom gör en ny ungdomssymfoniorkester sin debut under festivalen. Det är Sveriges Nationella Ungdomssymfoniorkester som Lilla Akademin står bakom. I anslutning till detta hålls ett seminarium som handlar om det nya Baltikum; om människor som vuxit upp efter murens fall.

Miljöfrågan har vuxit i takt med festivalen
Samarbetspartnern Världsnaturfonden WWF står som vanligt för festivalens miljöaspekt. Och organisationens generalsekreterare Lasse Gustavsson konstaterar att miljöfrågan har vuxit i takt med festivalen under åren som gått.
— När festivalen startade var miljö en marginalfråga. Idag sitter politiker på heltid och arbetar med våra hjärtefrågor. Det har hänt väldigt mycket på de här åren. Torskbeståndet har debatterats så att till och med vi på WWF har blivit trötta på det, men nu är beståndet äntligen på väg att hämta sig. Vi har fått bukt med tjuvfisket i Östersjön, liksom fått till stånd ett fungerande kvotsystem för fiskeri, tack vare östersjöländernas engagemang. Dessutom minskar övergödningen successivt och vi hoppas att detta är bestående, berättar Lasse Gustavsson.

Trots alla dessa goda nyheter poängterar Lasse Gustavsson att det är viktigt att komma ihåg att Östersjön fortfarande är ett av världens mest nyttjade och förstörda hav, men att det inte är brist på pengar som är problemet.
— Dagens hantering av vårt innanhav präglas av slöseri och spretighet. Vi vill ersätta det med samverkan och långsiktighet. Under festivalens seminarium tittar vi närmare på de trender som finns; hur havet ska nyttjas och skyddas framöver, avslutar han.

Musik, miljö och ledarskap
Konserthuschefen Michael Tydén sammanfattar.
- Östersjöfestivalens hörnstenar musik, miljö och ledarskap, understryks i år speciellt av de fem beställningsverken, ett allt starkare samarbete med WWF, en viktig ungdomssatsning, ensembler och solister från ett flertal länder runt Östersjön, och inte minst ett unikt mästarmöte med några av världens ledande dirigenter.

Länk till foton från pressmötet
http://sverigesradio.se/press/bilder/Ostersjofestivalen2010
Foto: Mattias Ahlm/SR

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor