fb


2010-03-18 17:14

BTH-forskare studerar ögonrörelser på världsutställning

| Mer

Högskola

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, kommer att studera besökares ögonrörelser
genom "Eye Tracking" vid världsutställningen :And There Was Light, som
öppnar i Göteborg den 20 mars. Utställningen visar några av konstvärldens
allra dyrbaraste originalverk, utförda av Leonardo da Vinci, Michelangelo
och Rafael. Det är första gången som dessa tre konstnärers verk ställs ut
tillsammans och utställningen väntas därför få extra stor uppmärksamhet.
Det är också första gången någonsin som Eye Tracking används på en
konstutställning för att ge besökarna en extra dimension av
konstupplevelsen.


Initiativet till medverkan på världsutställningen har tagits av BTH i
samarbete med företaget Tobii, som har utvecklat en demoapplikation för Eye
Tracking specifikt för utställningar. Tobiis teknik kommer att användas av
BTH för att genomföra vetenskapliga studier.

- Vi arbetar genomgående med teknik, innovation och hållbarhet i våra
utbildningar och vår forskning säger Lena Vogelius, vicerektor på Blekinge
Tekniska Högskola. And there was light visar på den stora betydelse, som
några av den italienska renässansens mästare hade för utvecklingen av
vetenskap och konst. Det är en ynnest för oss att få bidra med vår
forskning och teknik för att belysa nya dimensioner i denna
konstupplevelse.

Forskningsstudien som utförs på plats av Charlotte Sennersten, forskare på
BTH, innebär att besökare som tittar på Nattvarden av Da Vinci ges
möjlighet att få visuell återkoppling på hur de har betraktat konstverket
med hjälp av en Eye Tracker från företaget Tobii.

- Jag kommer att undersöka besökares ögonrörelser kopplat till den sista
måltiden, berättar Charlotte Sennersten, forskare på Blekinge Tekniska
Högskola. Besökarna kommer också att få besvara ett antal frågor och
sammantaget kan vi få en förståelse för konstens inneboende komposition.
Våra ögon är vår rikaste informationskälla - att förstå dess inre
hemligheter genom teknologiska framsteg bidrar till nya vetenskapliga
insikter. För att forma morgondagens tekniska konstnärer krävs en
förståelse för ögat, konsten, teknologin och interaktionen däremellan.

Det är inte bara under utställningen som Eye Tracking är intressant för
BTH. Den teknik som används på utställningen använde r sig av 2D-fokus med
loggning och styrning men i den forskning som bedrivs på BTH kopplas en Eye
Tracker vanligen till en 3D digital spel/simualtionsmotor. Eye Tracking och
interaktion via ögonen av 3D-grafik för spel och simulation är också en av
hörnstenarna inom ett av de forskningslaboratorier som drivs på BTH; Game
Systems and Interaction Research Laboratory, GSIL.  GSIL har för tillfället
flera Eye Tracking-projekt på gång. Bland annat ett där man använder
blicken för att driva en mobil robot. Andra projekt handlar bland annat om
analys av beslutsprocesser i finansiella beslut och analys av visuell
kognition av social interaktion. Till hösten startar också ett helt nytt
utbildningsprogram inom området; Technical Artist som kommer att innehålla
bland annat 3D-grafik och 3D-programmering och ha nära kopplingar till den
teknik som används för studier av ögonrörelser på utställningen i Göteborg.


Mer information om GSIL finns på http://www.bth.se/com/gsil

Mer information om utställningen  :And There Was Light finns på
utställningens egen hemsida
http://www.and-there-was-light.com/index.cfm?pg=37

Mer information om företaget Tobii och tekniken bakom Eye Tracking på
utställningen finns på http://www.tobii.com


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor