fb


2015-10-13 14:44

Politiskt initiativ till neutrala förpackningar på alkohol

| Mer

Allmänt I februari tidigare i år presenterade folkhälsominister Gabriel Wikström (s) ett omfattande
åtgärdspaket för att minska rökningen i Sverige. Ett av förslagen som nu utreds är att införa
neutrala förpackningar; det vill säga förbjuda logotyper på cigarettpaket och ersätta dem med information om rökningens skadliga biverkningar. Nu höjs flera röster för att samma
modell även ska prövas för alkohol. På Irland finns redan långtgående planer och
inflytelserika organisationer har lyft upp frågan på högsta politiska nivå.

- Jag ser gärna att Sverige tar rygg på Irland och leder processen bland EU-länderna.

Det här är en viktig fråga, säger Karin Rågsjö (v), ledamot i socialutskottet. Stefan Nilsson, miljöpartiets talesperson i sociala frågor och folkhälsofrågor, ser även han
positivt på förslaget och utvecklingen på Irland.

- Jag tycker att detta är en väldigt intressant och viktig fråga. Den är ny och ligger nu på
mitt bord och jag kommer personligen gå vidare för att se om detta skulle vara bra
för svenskt vidkommande, säger Stefan Nilsson till Webfinanser.

När Australien som första land i världen 2012 införde lag på neutrala paket för cigaretter var
det startskottet för en världsomfattande aktion mot tobaksindustrins produkter. Irlands och

Storbritanniens respektive parlament röstade tidigare i år igenom ett lagförslag som gör att
tobaksförpackningar från och med 2016 inte får bära märkesnamn eller logotyper.

Världshandelsorganisationen WTO, som är emot de neutrala förpackningarna då man menar
att förbudet inkräktar på immaterialrätten och fri kommersiell handel, befarar nu att nästa mottagare ska bli alkoholindustrin. Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO välkomnar emellertid initiativet och menar att det är ett steg i rätt riktning för att förbättra den svenska folkhälsan.

- Då vi verkar för ett nyktert Sverige ser vi naturligtvis väldigt positivt på alla förslag som bidrar till en minskad alkoholkonsumtion. Vi har länge drivit kampen för att förbjuda marknadsföring och reklam och neutrala förpackningar skulle definitivt vara den utveckling vi efterlyser, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Förslaget stöter dock på patrull. Såväl fackförbundet Livsmedelsarbetareförbundet som bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen menar att modellen är ohållbar.

- Neutrala förpackningar på alkohol ser jag som något otänkbart, säger Marie Söderqvist, VD för Livsmedelsföretagen och fortsätter:

- Vi har i Sverige framgångsrika produkter och mycket väl etablerade varumärken. De borgar för en kvalitetssäkrad vara och det vore helt fel att underminera den genom att gömma undan innehållet i förpackningar som inte berättar någonting. En flaska vitt vin kan helt enkelt inte bara märkas med ”vitt vin”.

Hans Olof Nilsson, ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet säger till Webfinanser:

- Neutrala förpackningar föder definitivt incitament för svarthandeln och smuggeltrafiken. Så fort man från politiskt håll inför bestämmelser som skiljer sig från normen i närliggande länder så ökar den olagliga trafiken lavinartat. Det har vi fått erfara tidigare.Annonsbilliga resor