fb


2015-10-13 14:15

Resultat för Ambia TO 1

| Mer

Ekonomi Vid månadsskiftet september/oktober löpte Ambia TO1 ut med följande resultat:

Totalt har 137 259 teckningsoptioner utnyttjats, vilket motsvarar 45 753 nya aktier i bolaget då tre teckningsoptioner gav rätt att teckna en ny aktie.
Ambia tillförs 686 295 kr före emissionskostnader, som beräknas uppgå till 12 831kr. Utspädningseffekten av emissionen blir cirka 2,4%.

Ambias huvudägare, Marcus Andersson, tecknade för samtliga sina optioner, motsvarande 17 857 aktier, via bolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Andersson / VD 
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; detalj- och partihandel samt logistik. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnen Netpact, Björketorparn och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik. 

Cision WireAnnonsbilliga resor