fb


2015-06-24 6:00

Seminarier och utställningar om Östersjön i Hållbara Havs Almedalsprogram ombord på Tre Kronor

| Mer

Ekonomi

Välkommen ombord på briggen Tre Kronor af Stockholm, till intressanta samtal och seminarier om Östersjöns situation samt utställningarna "Etta med kök” och "Östersjöns miljöutmaningar".

Programmet i Almedalen syftar till att öka medvetenheten om Östersjöns situation och är utarbetat av forskare och experter vid Stockholms universitet, Kemikalieinspektionen, Trossa och MistraPharma. Hållbara Havs miljöutställning "Etta med kök" visas och på Tre Kronors däck finns en utställning om livet under ytan - "Östersjöns miljöutmaningar". Här träffar du forskare som svarar på dina frågor om Östersjön.

MÅNDAG 29/6

10.00 - 11.00 ”Hur mår Östersjön idag?” Välkommen till invigning av Hållbara Havs seminariedagar och miljöutställningar - Presentation av veckans program.
Vi tar tempen på havet. Ta del av den senaste kunskapen om Östersjöns tillstånd och miljöproblem. Vi kopplar frågorna kring övergödning, fiske, miljögifter och mångfald till utställningarna ombord, där vi visar hur du konkret kan bidra till en förbättring. Medv: Anders Mannesten, marknadschef, Initiativet Hållbara Hav. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

11.30 - 13.00 Panelsamtal: "Antibiotikaresistens – en fråga på liv eller död"
25000 personer dör varje år i EU på grund av antibiotikaresistens. WHO klassar det som ett av de största hoten mot folkhälsan. Varför uppkommer resistens, hur sprids den? Vad görs idag och vad krävs framöver? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet. Medv: Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen. Olov Aspevall, sakkunnig läkare, Folkhälsomyndigheten. Anna Linusson, vd, Svenskt vatten. Bengt Mattson, miljöchef, LIF/Pfizer. Pauline Göthberg, nationell samordnare Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, Sveriges landsting och regioner. Carl-Fredrik Flach, forskare, Göteborgs universitet/MistraPharma.

14.00 - 16.00 Vad kan du göra för Östersjön?
Guidade visningar av miljöutställningen "Etta med kök" om kemikalier, plast och läkemedel i våra hem samt "Östersjöns miljöutmaningar". Vilka miljöproblem brottas Östersjön med? Vad kan du göra för att minska belastningen på vårt innanhav? Välkommen till Briggen Tre Kronor för inspiration, visning av miljöutställningar och diskussioner med forskare och kommunikatörer.

TISDAG 30/6

10.00 - 11.00 "Politikens roll i den enskilde konsumentens val"
Vem har egentligen ansvaret för att vi får en hållbar utveckling – politikerna eller konsumenterna? Eller kanske båda? Filmen, "The Baltic Sea Expedition", om mikroplaster är utgångspunkt för ett samtal om Östersjöns miljö, illavarslande konsumtionsmönster och svåra val som borde vara enkla. Filmen introduceras av Folke Rydén. Därefter samtal mellan politiker, forskare och journalister. Medv: Åsa Westlund, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. Folke Rydén, journalist och filmskapare, Folke Rydén Production. Anna Kärrman, universitetslektor, Örebro universitet.

11.30 - 13.00 Panelsamtal: "Plast i Östersjön - vad har det med dig att göra?"
Mellan 60-80% av allt marint skräp uppskattas bestå av plast. Hundratals olika djurarter världen över fastnar i plastföremål och misstar plast för föda. Vad kan vi göra åt det och hur kan vi minska tillförseln till Östersjön? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. Medv: Mikael Karlsson, ordförande, European Environmental Bureau. Yvonne Ryding, grundare och ordförande, Yvonne Ryding Scandinavia AB. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet. Anna Kärrman, universitetslektor, Örebro universitet. Anders Finnson, vattentjänster, Svenskt Vatten.

14.00 - 15.00 "Mikroplaster – ingen småsak för Östersjön"
Plastpartiklar under 5mm kallas mikroplast, forskning har visat flera problematiska egenskaper med dessa. Var kommer de ifrån och vad händer med dem i naturen? Hur påverkar de Östersjön och dess invånare? Och vad kan du göra? Medv: Anna Kärrman, universitetslektor, Örebro universitet. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

15.00 - 16.00 "Plast - ohållbart i längden?"
Plast är ett lätt, mångsidigt och hållbart material som vi har vida användning av i vårt moderna samhälle. Över 250 miljoner ton plast produceras årligen. Men plast kan vara problematiskt i miljön. Vad sker det för forskning inom området idag? Medv: Marie Löf, forskare och kommunikatör, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Sofia Bejgarn, forskningsassistent, ACES vid Stockholms universitet. Berit Gewert, doktorand, ACES vid Stockholms universitet. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet.

ONSDAG 1/7

10.00 - 11.00 ”Leder nedmonteringen av journalistiken till sämre havsmiljö?”
Vilket ansvar har journalistiken för att förmedla en korrekt bild av miljöriskerna i Östersjön? Hur påverkar mediekrisen politikernas möjligheter att fatta kloka beslut om en hållbar framtid? Ska universiteten axla en större roll i att kommunicera havsforskningen till beslutsfattare och allmänhet.
Moderator: Henrik Hamrén, moderator, vetenskapsjournalist, Östersjöcentrum vid Stockholms universitet. Medv: Johan Rockström, professor och föreståndare, Stockholm Resilience Centre. Tina Elfwing, föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum. Maria Lindholm, chefsutredare, Vetenskap & Allmänhet. Patrik Hadenius, chefredaktör och vd, Forskning & Framsteg. Beatrice Rindevall, redaktör, Extrakt.

11.30 - 13.00 Panelsamtal ”Kemikalierna närmast kroppen: vad finns i våra textilier?
Det används stora mängder kemikalier när textilier tillverkas. Vilka kemikalier klär vi oss i, och kan de vara farliga? Vi bjuder på lättare lunch ombord kl.11.30. Samtalen börjar 12.00.
Moderator: Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. Medv: Ingela Andersson, tf avdelningschef för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, Kemikalieinspektionen. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet. Mikael Karlsson, miljöforskare KTH, ordförande European Environmental Bureau. Ylva Weissbach, kemikaliespecialist, H&M.

14.00 - 15.00 Avslut och sammanfattning - "Vem tar ansvar för Östersjön nu?
Vems är ansvaret för att se till att säkerställa en förändring för Östersjön och vilka är möjligheterna att som individ få en översikt av vilka val som finns? Hur får vi till en förändring? Vi sammanfattar intrycken från de tre seminariedagarnas samtal mellan forskare, industri och myndigheter kring antibiotikaresistens, textilkemikalier och plast. En summering av konkreta tips och råd respektive inspel att gå vidare med. Moderator: Göran Lindstedt, vd Initiativet Hållbara Hav. 

VÄLKOMMEN!

Hållbara Hav / Briggen Tre Kronor af Stockholm anländer till Visby lördagen den 27 juni kl.16.00.

Bildtext: Hållbara hav i Almedalen 2014. "Östersjön – kemikalier på menyn. Hur påverkar dina matvanor miljön och din hälsa?" Unga Ekokockar. Magnus Breitholtz och Bo Gustaffson från Stockholms universitet. Johan Cejie KRAV. Christina Snöbohm Coop och Monika Pearson från Livsmedelsverket diskuterar hur de ser på framtiden. Moderator: Karin Strandås, Westander.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor