fb


2015-06-17 11:12

Matavfallskvarnar kan lösa bristen på biogas

| Mer

Ekonomi

Om alla svenskar skulle använda sig av matavfallskvarnar hemma skulle vi kunna lösa bristen på biogas och låta vår elproduktion drivas i än högre grad av biogas. InSinkErator uppmanar svenska kommuner att stötta biogasproduktion via matavfallskvarnar samt att satsa på biogasanläggningar för att nå klimatmålen.

Många politiker, bland annat från Folkpartiet och Miljöpartiet har under senare år kämpat för att fler ska använda matavfallskvarnar, men fortfarande ligger svenska kommuner efter och många förbjuder matavfallskvarnar på grund av okunskap. En undersökning genomförd på uppdrag av InSinkErator, en tillverkare av matavfallskvarnar, visar att en överväldigande majoritet av kommunerna som förbjuder matavfallskvarnar svarar att förbudet beror på att matavfallskvarnar skapar problem i avloppen. Det malda matavfallet som spolas ut i avloppet skulle enligt dessa kommuner sätta igen rören – särskilt i äldre infrastruktur.

Svenska kommuner förbjuder på grund av okunskap
En forskningsstudie som utfördes av Luleå Universitet redan 2012 visar dock att kommunernas oro för igentäppta avloppsrör inte alls stämmer – svenska avlopp blir enligt studien inte påverkade av matavfall från matavfallskvarnar och avloppssystemen har inga problem att hantera matavfallet. De kommuner som förbjuder matavfallskvarnar grundar med andra ord sina förbud på okunskap.

Dessutom är svenskar allmänt okunniga kring att matavfall kan producera biogas. En färsk undersökning från PFM Research som gjorts på beställning av InSinkErator, visar att endast 27 procent av svenskarna vet om att avfallet från matavfallskvarnar kan användas till tillverkning av biogas. Sverige är känt för att vara ett land som satsar på miljön och idag sitter Miljöpartiet i regeringen, som starkt driver miljöfrågor i landet. Då en av de viktigaste frågorna på Miljöpartiets agenda är att stänga ner Sveriges samtliga kärnkraftverk blir produktion av biogas för att täcka upp för den el som inte längre kan produceras av kärnkraft ännu viktigare. Trots detta orsakar lokal okunskap kring matavfallskvarnar att våra biogasverk inte får möjlighet att producera så mycket biogas som annars vore möjligt. Dessutom har vi alldeles för få biogasanläggningar i landet.

Det är dags för förändring.? Om de kommuner som idag förbjuder matavfallskvarnar inte ändrar dessa förbud kommer vi aldrig kunna nå landets miljömål – nu är det dags också för de enskilda kommunerna att ta sitt miljöansvar. Det är viktigt att investera i nya biogasanläggningar samt uppmuntra istället för att förbjuda kommuninvånare att använda matavfallskvarnar för att ge biogasverken avfall att producera biogas från.

Så här fungerar matavfallskvarnar

  • Istället för att slänga mat och avfall i soppåsen slänger man allt organiskt avfall rakt ner i diskhon. Så fort man till exempel skalat klart potatisen är det bara att trycka ner skalen i matavfallskvarnen i diskhon.
  • Matavfallskvarnen maler ner det organiska köksavfallet som blandas med vatten och förs till reningsverket via avloppsnätet. Därefter rensas matavfallet ut och förs till ett biogasverk antingen direkt via ledningar från reningsverket eller via lastbilar.
  • Matavfallskvarnar leder till en bättre miljö och minskar lukt i soprummet
  • Matavfallskvarnar gör att man får mindre problem med skadedjur i soprummet, soptunnan och köket.


För mer information om matavfallskvarnar från InSinkErator samt högupplösta bilder, besök www.insinkerator.se


Om undersökningen
Undersökningen gjordes av PFM Research i maj 2015, med totalt 1006 respondenter i åldern 16 till 61 år eller äldre från hela Sverige.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor