fb


2015-04-07 13:38

Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor i Oskarshamn 7-8 maj!

| Mer

Ekonomi

Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor startar årets seglingsturné med att besöka Oskarshamn! Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn AB och Oskarshamns Hamn AB är värdar för besöket i nära samarbete med Oskarshamns Sjöfartsförening. Tillsammans med Hållbara Hav planeras ett gemensamt program som bland annat omfattar en rad intressanta inslag och aktiviteter som projektet Sydostpassagen/Vrakriket med Malcolm Dixelius. 

Varje år besöker Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor ett stort antal länder runt Östersjön samt kustnära städer i Sverige för att belysa Östersjöns utsatta situation och tillsammans med medverkande lyfta intressanta miljöprojekt i regionen. Besöket i Oskarshamn sker i Initiativet Hållbara Havs regi och föranleds av intresset för Oskarshamns kommuns stora miljösatsningar.

- Oskarshamns kommun ligger långt fram med ett flertal omfattande miljöprojekt och vi vill med samarbetet visa på det positiva som görs i kommunen. Ett av de större projekten är saneringen av hamnbassängen som direkt medför en positiv påverkan på Östersjön, säger Göran Lindstedt, vd, Initiativet Hållbara Hav.

- Vi ser fram emot besöket och att Tre Kronor har valt att besöka Oskarshamn som enda hamn i länet. Vi arbetar just nu med att skapa ett attraktivt program för dagarna. Vi ser samarbetet som ett bra sätt att stödja det viktiga arbete Initiativet Hållbara Hav gör för Östersjön, säger marknadschef Ted Lindquist på strategi- och näringslivsenheten i Oskarshamns kommun.

Projektet Sydostpassagen/Vrakriket, miljöutställning ”etta med kök” och ”öppet skepp”
Ett fullständigt program med samtliga inslag och talare från medverkande företag kommer att publiceras närmare besöket. Ett av programinslagen är en föreläsning om projektet ”Sydostpassagen/Vrakriket” med Malcolm Dixelius, Vrakentusiast, journalist och dokumentärfilmare. I samband med besöket presenteras Initiativet Hållbara Havs miljöutställning ”Etta med kök” om kemikalier, läkemedel och plaster i vår närmiljö. Utställningen visas även för skolklasser i samarbete med skolorna. Dessutom anordnas lokala utställningar om hamnsaneringen och hållbar stadsdel Inre Hamnen samt det nya kraftvärmeverket.

Under vistelsen är alla välkomna att gå ombord på den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm och det kommer att finnas möjlighet att följa med på seglingar där de som vill får vara med och segla fartyget. 

Miljöengagemang i Oskarshamns kommun
Oskarshamn arbetar aktivt med hållbarhet och satsar på att bli medlem i Sveriges Ekokommuner. Ett stort antal miljöprojekt pågår som bland annat innefattar den omfattande saneringen av hamnbassängen. Här finns stora mängder tungmetaller i sedimenten vilka kommer från industriell verksamhet och som bedöms ha en mycket negativ inverkan på den lokala miljön och havsområdet. Oskarshamns kommun är huvudman för saneringen vars övergripande åtgärdsmål är att på lång sikt minska spridningen av vissa tungmetaller och organiska miljögifter till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. En annan stor miljösatsning är den nya kraftvärmeanläggningen som ska invigas under högtidliga former hösten 2015 samt att en helt ny hållbar stadsdel Inre Hamnen med 500 nya bostäder planeras och där hållbarhetsprogrammet även ska användas som mall för hållbarhetsarbetet i hela kommunen.

Kontaktpersoner:
Christina Thimrén Andrews. Initiativet Hållbara Hav. 0708-188 238, christina.t.andrews@briggentrekronor.se 

Ted Lindquist, Oskarshamns kommun. 0491-76 42 86, ted.lindquist@oskarshamn.se

Jan Hardebrant, Attraktiva Oskarshamn AB. 072- 5603072, jan.hardebrant@oskarshamn.com


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor