fb


2015-03-02 15:10

Dedicare toppar Allbrightstiftelsens vita lista när det jämställda ledningsgrupper och styrelse

| Mer

Ekonomi

I AllBrightrapporten 2014 framgår det att utvecklingen av andelen kvinnor på ledningsnivå har avstannat betänkligt. Andelen kvinnor har ökat med blygsamma 0,7 procentenheter till 18,5 procent. AllBright höjer i år kraven för att ta sig in på AllBrights vita lista. Tidigare år har det räckt med att ha minst en kvinna i ledningsgruppen. I år kräver vi att bolagen har jämställd representation, dvs.uppfyller 60/40-principen, för att förtjäna en plats på vita listan.

AllBright-rapporten 2014 visar att:

  • För första gången är det fler bolag som har en kvinna, än noll kvinnor, i ledningsgruppen
  • 238 av börsens VD:ar är män och 15 av börsens VD:ar är kvinnor
  • Flest kvinnor finns bland konsumentbolagen
  • 144 börsbolag placerar sig på AllBrights nya gråa lista
  • Först år 2022 töms AllBrights svarta lista om dagens tempo består

Svenska ledningsgrupper har under året inte gjort särskilt många framsteg. Vi inser att framgångarna kommer ojämnt och fortsätter det idoga arbetet med att belysa de bolag och förebilder som finns i svenskt näringsliv. Och vi fortsätter att varna för de bolag som inte upptäckt eller vill se kvinnor.

AllBright-rapporten 2014 finns att ladda ner här: AllBright-rapporten 2014

På återseende,
Amanda Lundeteg
VD, AllBright
070-234 88 08
amanda@allbright.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor