fb


2014-03-04 9:43

Böcker för alla bygger broar för romska barn

| Mer

Ekonomi

Romska barns vardag skildras i litterär form, samtidigt som andra barn kan ta del av den. Det är idén bakom projektet ”Romska barns berättelser”, där barn från Nya Rydsskolan deltagit. 

Linköpings kommun har anlitat Olika förlag i Linköping för att ta fram tre stycken böcker som riktar sig till barn mellan 4 och 12 år. Olika förlag i Linköping har som ambition att ge ut böcker som speglar mångfalden i samtiden samtidigt som de är roliga och spännande.

– Syftet med böckerna är dels att stötta den romska kulturen och dels att bidra till uppbyggandet av litteratur som speglar romsk och resandekultur. Inte mycket finns skildrat och kommunens modersmålspedagoger påtalar ofta bristen på romsk litteratur, säger projektledare Marie Daun, utvecklingsavdelningen, Linköpings kommun.

– Genom barndomsskildringar kan alla känna igen sig, oavsett var de kommer ifrån, säger kommunalråd Ann-Cathrine Hjerdt (M).

Böckerna Dansbus & Kaktrubbel, Badbomber & Simhjältar och Camping & Kurragömma handlar om vardagens äventyr som de flesta barn kan känna igen sig i. Romska barn har fått berätta och vara delaktiga och illustratör Marcus Gunnar Petterson har använt sina egna erfarenheter som resande i skapandeprocessen.

– Det här är tre böcker om barn som är som alla andra, både lika och olika. säger Marie Tomicic på Olika förlag. Olika har sedan starten verkat för att berätta fler barns berättelser och spegla samtidens mångfald på ett självklart och inkluderande sätt. Vi vill skapa barnböcker på nya sätt och använda nya grepp.

De tre böckerna bygger på besök i Rydsskolan och är inspirerade av romska barns samtid och vardag och deras egna berättelser. Genom att böckerna kommer ut på den nationella bokmarknaden fungerar de som brobyggande och inkluderande, samtidigt som barn som inte är romer får ökad kunskap om romska barn.

Böckerna finansieras med 200 000 kronor från de medel Linköpings kommun fått för att arbeta med romsk inkludering. Böckerna lanseras den 13 maj i Linköping.

Linköpings kommun är en av fem Pilotkommuner som ingår i regeringens satsning för att arbeta med Sveriges nationella strategi ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”. Läs mera via länkarna.  

För ytterligare information kontakta kommunalråd Ann-Cathrine Hjerdt telefon 013-20 61 00, 0761-04 58 00  projektledare Marie Daun, telefon 013-26 34 04, 072-240 07 72 eller Marie Tomicic, Olika förlag, telefon 0708-62 28 08.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor