fb


2014-02-13 18:37

Regeringen tar krafttag mot SMS-lån och snabblån

| Mer

Ekonomi Branschen inom SMS-lån, snabblån och mindre krediter har kritiserats starkt under lång tid. Anledningen till den hårda kritiken är för att antalet ärenden och skuldsaneringar hos Kronofogden ökat enormt mycket, just på grund av att låntagare inte klarat av att betala sina skulder efter det att de lånat pengar genom ett SMS-lån, snabblån eller liknande krediter.

Kreditbolagen får ta skulden

Kritiken riktas främst mot de kreditbolag som erbjuder dessa låneformer. Anledningen är att flera kreditbolag godkänner ansökningar från privatpersoner som varken har ekonomi eller kreditvärdighet som stödjer en sådan skuld. Även om lånebeloppen är förhållandevis låga så förekommer det att personer med dålig ekonomi ansöker så många snabblån och SMS lån de kan innan de till slut nekas på grund av det stora antal skulder de dragit på sig. Regeringen riktar därför sin kritik mot kreditbolagen med motiveringen att de inte gör sina kreditbedömningar efter god sed.

Finansinspektionen städar upp

Finansinspektionen, som är den kontrollerande myndigheten för bank- och kreditverksamhet, måste nu utfärda ett tillstånd till ett kreditbolag för att detta ska kunna bedriva en verksamhet i branschen. Det kommer även att ske oanmälda besök för kontroll av verksamheten och vid de fall där ett kreditbolag bryter mot reglerna så kan det leda till dryga böter. Denna åtgärd ska enligt regeringen minska antalet snabblån och leda till att samtliga kreditbolag tvingas bedriva sina verksamheter på ett seriöst sätt och på sikt skall åtgärden leda till att antalet ärenden hos Kronofogden minskar.

Branschen kan återfå sitt ansikte

Regeringens beslut kommer leda till att branschen städas upp från oseriösa kreditbolag och förhoppningsvis på sikt, få en mer seriös stämpel rent generellt. Seriösa kreditbolag slipper få omotiverad kritik mot sig och om allt går som planerat så kommer de nya reglerna att gynna alla seriösa aktörer. Den oberoende låneportalen SverigeKredit säger att beslutet är välkommet, att det är viktigt för branschen och att det är hög tid att Sverige får en bättre syn på den trots allt förmånliga låneformen.Annonsbilliga resor