fb


2013-10-25 19:11

734 svenska dödsfall av metadon/Subutex på fem år

| Mer

Ekonomi

Metadon/Subutexdöden slår nya rekord i Sverige. Förra året dog 190 personer av drogerna, på fem år har 734 personer dött. Drogförespråkarnas ”lösning” är att öka utskrivningen av metadon och Subutex ännu mer – ett fullständigt förakt för alla de som drabbats av psykiatrins langning av dödliga droger.

Nu finns data om narkotikadödligheten i Sverige för år 2012. I den nya rapporten från Stockholms läns landsting kan man läsa att 190 personer förra året dog av metadon och Subutex (buprenorfin). För tredje året i rad dör alltså fler personer av ”ersättningsdrogerna” än av heroin.

http://stad.org/2013/10/17/pressmeddelande-narkotikadodligheten-okade-kraftigt-i-stockholm-under-2012/

494 dödsfall kan kopplas till Subutex och metadon de sista tre åren, medan dödsfallen från heroin var 417. ”Metadondöden” har ökat med hela 150 procent under åren 2007-2012 (från 48 till 120), motsvarande ökning för Subutex är otroliga 218 procent (från 22 till 70).

Den lösning som drogpropagandister och naiva politiker kört ut under flera år – där utbyggd ”behandling” med ersättningsdroger skulle rädda liv – har lett till rekordhög narkotikarelaterad dödlighet. Och medan de tragiska dödsfallen från heroin ligger på en relativt stabil nivå skjuter dödsfallen från metadon och Subutex rakt upp i höjden.

Hårda fakta är, att av den ökade narkotikadödligheten (327 till 523, +196 dödsfall) de sista tio åren (2003-2012), utgör dödsfallen från metadon/Subutex hela 80 procent.

Man skulle, efter Socialstyrelsens rapport förra året, förvänta sig att alla larm från drogpropagandister om det omöjliga i att få plats i Subutex-/metadonprogrammet, och om det livsfarliga i att ”undanhålla” dessa ersättningsdroger nu skulle förkastas: Det stora antalet dödsfall från ersättningsdrogerna är en katastrof; programmet läcker och skapar ett nytt missbruk; långt många fler, och en mycket högre andel missbrukare får dessa droger än vad Missbruksutredningen angav; kontrollen och uppföljningen av programmet är så gott som obefintlig.

Men där narkotikan går in går vettet uppenbarligen ut. Omedelbart efter det att uppgifter om den ökade metadon-/Subutexdöden för 2012 presenterades, ”dementerade” DN på ledarsidan (Birgersson) saken med rubriken ”Skyll inte på metadonet”(!) Alla de sedvanliga falska argumenten fanns med: Vi får veta att felet är ”moralism”, det ställs för höga krav på patienter i metadonprogrammen; de ”sparkas ofta ut” om de samtidigt missbrukar andra droger; de som dör är de som ”väntar på behandling eller sparkats ut”. Vi får också veta att missbruket av andra droger är ett tecken på att ”sjukdomen” förvärrats och att lösningen på det borde vara ”höjd dos läkemedel (läs: narkotika), tätare medicinering”.

Med andra ord kasta bensin på elden.

DN:s ledarskribent och övriga förespråkare för legal langning och ökad tillgång på narkotika, som ”lösning” på missbruksproblemet, kanske borde göra ett studiebesök hos polisen i Karlstad. Där berättar chefen för Värmlandspolisens ungdomsgrupp: ”Bara i år har vår styrka på tio man plockat in 375 ungdomar, de yngsta 12-13 år. De sitter hemma i stora sällskap med skålar med vitt pulver eller tabletter, och ofta vet de inte ens vad de stoppar i sig.”

På frågan om missbruk av ”spice” och liknande droger leder till tyngre missbruk, säger polisen: ”Det är inte ovanligt, och där anser jag att subutex, eller numera suboxone, är en stor bov i dramat. Det är ett syntetiskt opiat i pillerform som ska användas för avvänjning från heroin, främst, men det finns väldigt mycket i omlopp just nu.” Reportern frågar hur det kommer ut, och får svaret: ”Om de som får det utskrivet sköter sig får de ta med sig preparaten hem, och då kan de snart samla ihop en rejäl mängd. Ett piller går för 400 kronor på gatan.” (VF, Lagliga droger sprider sig, http://www.vf.se/nyheter/karlstad/lagliga-droger-sprider-sig )

Lustigt nog skulle DN:s ledarskribent till och med kunna lära sig något av en av dem själv som står för den legala langningen, psykiatriker Kerstin Käll i Linköping. I Studio Etts inslag om svartförsäljningen av Subutex och metadon säger missbrukaren ”Madeleine”: ”Jag tycker det är så sjukt att samhället liksom, dom har liksom skapat en helt ny drogmarknad och ett helt nytt beroende.” På frågan om hur hon ser på det Madeleine påstår och allvaret i det säger Käll, att ”det är ett misslyckande för utbyggnaden av den här behandlingen”, att det blivit så här på grund av det varit ”ett väldigt tryck på att den här behandlingen ska vara tillgänglig för alla som behöver den” och att man inte skapat tillräckliga resurser ”för de kontroller som är absolut nödvändiga”; det har ”blivit en tradition tror jag att man gett för höga doser”.

I massmedia angriper drogförespråkare som Björn Fries, Björn Johnson, Bengt Svensson och Börje Olsson den svenska restriktiva narkotikapolitiken och ger sig på de program som erbjuder drogfria lösningar. I vetenskapsradion fick ”drogexperten” professor Börje Olsson tidigare helt oemotsagd propagera för ersättningsdroger med orden: ”Ett väl utformat Subutex-/ Metadonprogram får ner dödligheten till nästan noll.” Nu vet vi fakta. Det har aldrig funnits ”Ett väl utformat Subutex- Metadonprogram...” och kommer aldrig att finnas.

Nu har 734 personer dött av metadon och Subutex de sista fem åren, 190 av dem 2012. Det är ett hån mot alla dem som drabbats att kräva än mer av denna dödliga legala langning.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor