fb


2013-10-14 10:49

Nu lanseras OpenUp – plattformen för nya innovationer i gränslandet mellan livsmedels- och förpackningsindustrin

| Mer

Ekonomi

Den 15 oktober, på Livsmedelsakademins dag i Malmö, är det världspremiär för OpenUp - en utmaningsdriven öppen innovationsplattform med målet att fullt ut revolutionera livsmedels-och förpackningsindustrin.

Idag ställer såväl konsumenter som livsmedelsproducenter höga krav på förpackningar. Med den nätbaserade och öppna innovationsplattformen, OpenUp, vill Livsmedelsakademin tillsammans med
förpackningsklustret Packbridge bidra till att förbättra innovationslandskapet för livsmedelsförpack-ningar.
– Inget enskilt företag eller person kan vara expert på allt och detta är något som vi på Livsmedels-akademin och Packbridge har tagit fasta på och utvecklat OpenUp. Det är tydligt att det i dagens snabbt förändrande affärslandskap kommer bli allt viktigare för företag att våga öppna upp sig och dra nytta av extern kompetens, berättar Amanda Magnusson, en av medlemmarna i projektet för Livs-medelsakademins räkning.

– Genom OpenUp, erbjuder vi möjlighet att koppla samman flera branscher och aktörer i det spännande gränslandet mellan livsmedel och förpackningar. Med OpenUp som verktyg, kan våra respektive medlemsföretag och andra intressenter mötas, samverka och skapa förutsättningar för att gemensamt utveckla nya livsmedels- och förpackningsinnovationer, berättar Johan Mårtensson från Packbridge, projektledare för OpenUp.

Projektet, som har utvecklats med stöd från Tillväxtverket, gör det möjligt att öppet dela med sig av utmaning och idéer. Förhoppningen är att OpenUp ska bli en levande samarbetsplattform där framtidens livsmedels- och förpackningsrelaterade innovationer kommer skapas, genom att behov och utmaningar möter innovativa lösningsidéer. Amanda Magnusson ser OpenUp som framtidens naturliga samlingsplats för anställda inom förpacknings- och livsmedelsindustrin.

– Vi känner till de många utmaningar som branschen står inför, men ser även de enorma möjligheter som samarbete och öppenhet kan skapa. Det ska bli spännande att se vilka spännande innovationer som kommer skapas ur OpenUp.

Mer information om OpenUp finns att hitta på http://www.letsopenup.se

Kontakta Amanda Magnusson, 0705863271, amanda.magnusson@livsmedelsakademin.se

Johan Mårtensson, 0766456535, johan@packbridge.se

OpenUp är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin och Packbridge med stöd av
Tillväxtverket.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor