fb


2013-10-06 8:13

Stockholms blodgivare speglar länets invånare

| Mer

Kommun

Undersökningen visar dock att personer som arbetar inom hälso- och sjukvården är underrepresenterade, detta trots att de är den näst största gruppen bland länets blodgivare. Även personer som arbetar med försäljning, inköp och marknadsföring är underrepresenterade.

– Det är glädjande att se att blodgivare finns representerade i alla yrkesgrupper. Däremot är vi övertygade om att det totala antalet blodgivare skulle kunna öka om fler arbetsgivare uppmuntrade sina anställda att ge blod, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholms län.

Blodcentralen har tidigare i år tagit fram uppgifter som visar att bara var tredje kommun i Stockholms län låter sina anställda ge blod på arbetstid. Bland de största företagen på Stockholmsbörsen är det däremot 65 procent som tillåter blodgivning på arbetstid.

– Vi vill göra det så enkelt som möjligt att ge blod. Blodbussen har hållplatser på 200 ställen runt om i länet, bland annat utanför stora arbetsplatser och köpcentra, säger Lottie Furugård. 

 

Stockholms län har cirka 47 000 blodgivare. För att möta behovet av blod behövs cirka 20 000 fler. I Stockholms län finns det fem fasta blodcentraler. På www.geblod.nu kan man enkelt söka på Blodbussens tidtabell för att få veta när bussen stannar i närområdet.

 Undersökningen genomfördes i december 2012 bland blodgivare på blodcentralerna i Stockholm. 848 blodgivare svarade på frågan: ”Inom vilken yrkeskategori arbetar du?”.  

 

 De fem största yrkeskategorierna bland Stockholms blodgivare:  

Administration, ekonomi och juridik                 19 %

Hälso- och sjukvård                                            8 %

Data och it                                                          8 %


Försäljning, inköp och marknadsföring             6 %

Pedagogiskt arbete                                            6 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Yrkesgrupperna ovan är kategoriserade enligt Arbetsförmedlingens indelning

 


Bilaga : Fakta om blod
För mer information, kontakta:
Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholm: 070-484 01 40, lottie.furugard@karolinska.se

 

 Blod är livsviktigt

En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod.

Hur mycket blod du har beror på kroppsstorleken.

4,5 deciliter per gång :  Vid varje blodgivning ger du 4,5 deciliter blod. Blodet delas upp i beståndsdelar så att den som ska ta emot blodet får just den del han eller hon behöver. Beståndsdelarna är röda blodkroppar, plasma och blodplättar.

Blodgrupper:   De viktigaste blodgruppssystemen är ABO och Rh.

ABO–systemet delas in i:     

A

B

AB

O

Det som förr kallades Rh–faktorn, numera D, finns hos cirka 85 procent av landets befolkning. Dessa kallas Rh–positiva (RhD+). Resten av befolkningen, som saknar denna faktor, kallas Rh–negativa (RhD–).  

Fördelning av blodgrupper i Sverige:         

 A RhD+: 37 %

O RhD+: 32 %

B RhD+: 10 %

A RhD–: 7 %

O RhD–: 6 %

AB RhD+: 5 %

B RhD–: 2 %

AB RhD–: 1 %

 Källa: www.geblod.nu   Se Stockholms Blodlager och öppettiderna på din Blodcentral här: www.geblod.nu/stockholm

 

 


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor