fb


2013-10-05 8:00

Journalen öppnas upp för skåningen

| Mer

Kommun

Redan till årsskiftet kommer de första skånska patienterna att få tillgång till sin journal via nätet. Det är Region Skånes beredning för integritetsfrågor som nu meddelar att man lägger ner sin egen utredning om patienternas direktåtkomst till sina journaler och istället samordnar arbetet med det nationella projektet inom CeHis (Center för eHälsa i samverkan).

-  I Region Skåne har vi arbetat med frågan sedan förra året och försökt hitta egna lösningar men när det nu kommer en projekt för hela landet väljer vi att gå med i det, inte minst för att vi kommer snabbare fram, säger Anders Åkesson (MP) som är ordförande i beredningen.

Det är e-tjänsten ”Journal på nätet” som kommer att bli tillgänglig via webbsidan ”Mina vårdkontakter” i slutet av året. I början kommer det bara att bli möjligt att söka och läsa i sin journal men på sikt är målet att man även ska kunna göra egna kommentarer till vårdgivarens anteckningar.

-  Jag tror att detta kan bli till stor nytta främst för de patienter som har många vårdkontakter. Man kan gå in i sin journal och i efterhand gå tillbaka till vad som sagts på ett på ett läkarbesök. Det har också visat sig att det hjälper patienter att förbereda ett läkarbesök. I Uppsala har man varit tidigt ute med öppna journaler och det har visat sig ha goda effekter på relationen mellan patient och vårdgivare, säger Åkesson.

Framtagandet av de nationella e-tjänsterna finansieras gemensamt av regioner och landsting i Sverige.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor