fb


2013-03-18 12:14

Slow Food Sápmi som branschorganisation för samisk matförädling

| Mer

Ekonomi


Pressmeddelande  2013-03-18

 

Slow Food Sápmi som branschorganisation för samisk matförädling

 

Slow Food Sápmis konferens i Vilhelmina om
Samisk matvision och årsmöte beslutade i helgen att organisationen tydligare
ska arbeta som en branschorganisation för samisk matförädling. Detta är viktigt
eftersom de matförädlingsföretag, samiska restauranger och samer som vill
arbeta med utveckling av samisk matkultur ska ha en organisation som tar tillvara
på deras intressen i form av kompetensutveckling, branschkunskap, rådgivning
och företagsutveckling.

 

Slow Food Sápmis ledning fick uppdraget att mera tydligt utveckla
organisationen som branschorganisation samtidigt som det ideella uppdraget som
en organisation för vanligt folk med 
matintresse inte ska förbigås. Innan Slow Food Sápmi bildades 2009 fanns
ingen som organiserade de samiska förädlingsföretagen och tillvara på deras
intressen eller uppmuntrade till att ta tillvara på den samiska matkulturen.
Slow Food Sápmis verksamhetsutveckling visar på att behovet har varit stort av
en branschorganisation för samisk mat- och förädling och efterfrågan bara
växer. 

 

Slow Food Sápmi ska också arbeta vidare med den helhetssyn som har
präglat arbetet hittills, där de samiska rättigheterna till landet är en
förutsättning för produktionen av samisk mat i en ren miljö. Denna del har
också ett tydligt stöd i Slow Foods Internationals mål och stadgar där
urfolkens rättigheter till land och vatten nu är inskrivna i stadgarna.

 

Organisationen har nu startat upp två utvecklingsprojekt för samisk
mat. Det ena, Luonddu Biebmu/Naturen mat ska arbeta med utveckling av de
samiska matsystemet med produktutveckling och företagande med åtgärder såsom
att lyfta upp samiska matprodukter till s.k. Ark och presidia, där
utvecklingsarbete kan göras samt premiering 
av samiska restauranger som uppfyller de kriterier som gäller för Ren,
God och Rättvis mat. Projekt Njalle är ett interregprojekt med norsk sida där
dokumentation av traditionell samisk mat ska ge utveckling för det samiska
köket. Målet är också att producera en bok utifrån den kunskapen.

 

Årsmötet diskuterade också den ekonomiska situationen där Sametingets
Kulturråd beslutat att inte bevilja organisationsstöd för 2013 med anledning av
att Slow Food Sápmi driver projekt . För att verksamheten ska kunna stå på en
stabil bas behövs organisationsstöd. Att en organisation orkar driva projekt
och bygga upp utveckling för sina medlemmar och den samiska kulturen borde
anses som stor nytta för det samiska samhället och premieras på ett tydligare
sätt från Sametingets sida.

Se brev från styrelsen till Sametinget på www.slowfood.sapmi.com

Slow Food Sápmis styrelse fick återigen förtroendet att fortsätta
utveckla organisationen. Till ordförande valdes Ol-Johán Sikku, Östersund samt
ledamöterna Ingemar Blind, Kiruna, Anneli Jonsson, Idre, Nils Tonny Bransfjell,
Brekken samt Rickard Doj, Östersund.

 

För mer information:

Ol-Johán Sikku +46 70 171 80 34

Ordförande Slow Food Sápmi


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor