fb


2013-03-04 16:09

Mälarenergi hanterar timavläsning med Cordys och Powel

| Mer

Energi "Hur man som elnätsaktör skulle klara den nya situationen utan ett effektivt processtöd har jag svårt att se", säger Jonas Persson på Mälarenergi Elnät
Stockholm, 26 februari, 2013: Mälarenergi Elnät AB har valt att samarbeta med konsultföretaget Powel och programvaruleverantören Cordys. Samarbetet är en följd av Mälarenergis behov av att automatisera flera processer i takt med att regeringen beslutat att alla konsumenter från den 1 oktober 2012, har rätt till timavläsning om man har ett el-avtal baserat på timförbrukning.

Regeringsbeslutet innebär att kunder som anmäler att de vill ha möjlighet till timavläsning har rätt att vara igång med det inom tre månader. Då ska alla processer hos elnätsföretaget kring system, mätare, installation och administration vara genomförda.

- Med Powel och Cordys lösning kan vi automatisera flera processer som skulle vara orimliga att hantera manuellt, säger Jonas Persson. Exempelvis kan vi genom Cordys Business Operations Platform modellera, införa och övervaka processer och se till att alla steg i förändringen genomförs enligt plan och enligt de regler som finns. Om något avviker i processen så larmar systemet i god tid.

Sverige är långt framme när det gäller införandet av timavläsning. Jonas Person bedömer att intresset kommer bli stort, inte minst i takt med att fler och fler tjänster och avtal erbjuds som baserar sig på timvärden. Inledningsvis är det dock svårt att spekulera i hur stor efterfrågan blir.

- Även om den första perioden inte har visat någon jätteanstormning kan det i förlängningen handla om tiotusentals användare, och som en seriös aktör är vi naturligtvis måna om att leverera enligt kundernas efterfrågan, säger Jonas Persson. Hur man som elnätsaktör skulle klara den nya situationen utan ett effektivt processtöd har jag svårt att se.

Timavläsningen innebär effektiviseringsmöjligheter för såväl användare som elhandelsföretag och elproducenter. Användare får helt nya möjligheter att använda energi billigare genom att utnyttja de variationer i elpriset som förekommer under ett dygn. Förändringen kan leda till att förbrukningstoppar jämnas ut och på så sätt skapa en mer förutsägbar produktionsprocess och sundare belastning av elnätet. Elhandelsföretagen kan minimera sina risker genom att de kan köpa och sälja el till förmånligare priser än dagens genomsnittspris. I slutändan kan det leda till konkurrenskraftigare elpriser för slutkonsumenten.

- Dessutom har vi de miljömässiga fördelarna som kan komma oss alla tillgodo, säger Jonas Persson. Förhoppningsvis kan vi på sikt skapa en situation där elkonsumtionen och därmed elproduktionen blir jämnare fördelat över dygnet. Det skulle i så fall kunna innebära att många elbolag som idag har reservutrustning som inte alltid är så miljövänlig kan minimera användandet av den.Annonsbilliga resor