fb


2013-02-05 15:30

Vellinge kommun gratulerar Ängdala skolor till Surfa lugnt-priset

| Mer

Ekonomi

Under tisdagen tog Ängdala skolor emot Surfa lugnt-priset, som delades ut i samband med Safer Internet Day.

Surfa Lugnt-priset är på 25 000 kronor och uppmärksammar positiva internetsatsningar som främjar kommunikation och kunskapsutbyte mellan unga och vuxna på nätet.

Ur motiveringen: ”Ängdala skolor visar med Ängdala Online på ett föredömligt sätt hur en skola systematiskt och metodiskt kan lyfta in sociala frågeställningar kring internet i utbildningsplanen och därmed öka kunskapsutbytet och kommunikationen mellan vuxna och elever kring internet. Inte bara elever och skolpersonal involveras i Ängdala Online utan även föräldrar för att skapa ännu bättre förutsättningar till en trygg nätvardag för eleverna.”

Lars-Ingvar Ljungman (M), kommunstyrelsens ordförande gratulerar till priset.

-  Det är glädjande att Ängdala skolor är framåt och bevisligen tänker nytt inom ett område som verkligen är högaktuellt, säger han.

Kort Om Ängdala skolors satsning Ängdala Online

Ängdala Skolor har en handlingsplan – Ängdala Online – som ska öka elever och vuxnas kunskaper kring nätet och som anpassas efter elevernas årskurser. Projektet bjuder in till diskussioner om integritet, gränssättning, sexualitet och relationer via internet samt vett och etikett där arbete mot nätkränkningar ingår. 

För mer information, kontakta Lars-Ingvar Ljungman (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun
0709-91 51 13


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor