fb


2012-12-19 9:44

Torsby bygger fiber för framtiden

| Mer

Ekonomi - Fiber är en överlevnadsfråga för Torsby kommun. Fiber måste till för framtiden - både för att förhindra utflyttning och för att möjliggöra nyetableringar. Tillsammans med Telia kan vi nå Torsby kommuns bredbandsstrategi om att 100 procent av kommunens invånare ska ha tillgång till höghastighetsnät till 2020. För oss i glesbygd är samarbeten som detta det enda sättet att kunna nå det målet, säger Peter Lannge, IT-chef i Torsby kommun.

Samarbetet innebär att Telia kommer att bygga fibernät i hela Torsby kommun; till villor i tätort och landsbygd, kommunala bostäder och företag. Det är ett öppet fibernät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband. Oavsett val kommer hushåll och företag att få tillgång till ett supersnabbt nät med hastigheter upp till 1000 Mbit/sek. Telia kommer även att sköta drift och underhåll av fibernätet. Utbygganden sker på kommersiella grunder och påbörjas 2013. Totalt berörs omkring 5500 hushåll samt företag och fritidshus därtill.

Utbyggnaden gör det möjligt för ekonomiska föreningar, byalag och samfälligheter att ansluta sig. Byalagen står för kanalisationen och Telia står för fibern och tekniken. Telia och kommunen kommer tillsammans att informera byalagen och stötta med rådgivning, till exempel hur man bygger fibernät och söker stöd för utbyggnaden.

- På sikt hoppas vi att fiberutbyggnaden ska innebära att fler ser möjligheten att bo kvar på landsbygden och med hjälp av tekniken lättare kunna kommunicera och jobba mot omvärlden. Om fler väljer att bo kvar innebär det i sin tur att kommunen kan satsa mer på vård, skola och omsorg, säger Håkan Laack, kommunalråd i Torsby kommun.

- Satsningen på fiberbaserat bredband är en del i Telias arbete att ge svenskarna tillgång till det snabbaste och mest säkra bredbandet. En viktig del i fiberutbyggnaden utanför tätort är att det finns ett lokalt engagemang och samarbetspartners som vill satsa tillsammans. Torsby kommun har ett oerhört engagemang och det gör att vi vill satsa här, säger Gabriel Edelbrock, försäljningschef på Telia Operator Business.

Regeringens fibermål
Regeringens mål är att 90 procent av Sveriges företag och hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020. För att Sverige ska fortsätta att utvecklas inom IT och kunna erbjuda befolkningen ett bredband som utnyttjar potentialen i samhällets allt mer uppkopplade vardag, investerar Telia 5 miljarder kronor till och med 2014 för att över 1 miljon svenskar ska få tillgång till fiber.

Om fiber
Med fiber transporteras tele- och datatrafik med ljusets hastighet och ger privatpersoner, företag och kommuner en infrastruktur med helt nya möjligheter tack vare dess i princip obegränsade kapacitet. Vid installation av fiber kan man antingen ansluta via en luftburen kabel eller via en nedgrävd i gatan. Oavsett installationstyp är kvaliteten densamma.

Om Telia Operator Business
Telia Operator Business är den enhet inom Telia som verkar som neutral kommunikationsoperatör genom att erbjuda fastighetsägare och andra nätägare ett öppet fibernät. Det innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet och konkurrerar på lika villkor. Telia Operator Business ansvarar för drift, underhåll och säkerhet i nätet. För slutkunderna innebär det att de fritt kan välja bredbandstjänster från flera tjänsteleverantörer.

Cision WireAnnonsbilliga resor