fb


2012-11-02 17:50

Finska tillväxtföretaget Dream Broker siktar högt med nyöppnat Sverigekontor

| Mer

Företag Det finländska programvaruföretaget Dream Broker, som erbjuder onlinevideolösningar för företag, har i Finland etablerat sig som marknadsledande inom området. När de nu tar steget utanför Finland står Sverige först på tur. Ambitionen är att erbjuda företag eftertraktade lösningar och lokal expertis på den snabbväxande marknaden för onlinevideotjänster. Därigenom vill Dream Broker etablera sig som en av de marknadsledande aktörerna även i Sverige.

Dream Broker erbjuder företag en webbbaserad programvara för produktion, redigering och delning av onlinevideor. Programvaran möjliggör effektivare utbildning, inlärning och kommunikation och är mycket användarvänlig. Med hjälp av programvaran kan alla inom organisationen skapa och dela onlinevideor på ett enkelt och säkert sätt. Dream Brokers vision är att göra onlinevideor tillgängliga för alla i den vardagliga verksamheten – var som helst, när som helst och oberoende av hårdvara.
Satsar på snabb tillväxt i Sverige
Sedan Dream Broker startades i Finland 2007 har det varje år vuxit med över 100 procent. I Finland har företaget över 400 kunder, däribland finns allt från statliga departement och kommunala aktörer till privatägda företag. Med framgångarna i Finland i ryggen väljer nu Dream Broker att etablera sig i Sverige som första utlandsmarknad. Dotterbolaget Dream Broker AB kommer att ge service åt kunder i Sverige från ett nytt kontor som nyligen öppnades i Stockholm.
”Sverige är en nordisk nyckelmarknad för oss och det har varit självklart för oss ända sedan vi startade Dream Broker att första steget i vår internationalisering skulle göras på den svenska marknaden”, berättar Mika Ahokas, vd för Dream Broker. ”Nu har vi knutit till oss erfarna svenska medarbetare som vill vara med och bygga upp en framgångsrik och stabil försäljnings- och serviceorganisation i Stockholm.”
Dream Broker har som målsättning att fram till år 2015 växa till en betydande internationell aktör på den digitala programvarumarknaden för onlinevideor. Det kommer de att göra genom att etablera långsiktiga kundrelationer som tar hänsyn till lokala behov.
”När ett företag verkar internationellt måste det kunna visa att det kan tänka både globalt och lokalt. För oss betyder det att vi vill vara i kundernas omedelbara närhet, kommunicera på landets språk, med respekt för lokal kultur och lokala behov. Vi har ett team med kompetenta svenska medarbetare som kommer att kunna ge våra kunder bästa tänkbara service, allt för att vi ska kunna skapa stark tillväxt. Vi har kommit till Sverige för att stanna”, säger Ahokas.

Omedelbart värdeskapande genom ny teknik
Verksamheten i Sverige leds av landschefen och vice verkställande direktören för dotterbolaget i Sverige, Kalle Valkama, samt Area Manager Mark Kyander.
”Jag har varit med och byggt upp företagets framgångshistoria i Finland från första början. Vi strävar efter samma framgång i Sverige, men i ännu snabbare takt. Sverige har en betydande marknadspotential för oss”, säger Valkama.
”Vi kommer att erbjuda både privata och offentliga svenska aktörer en onlinevideolösning som kan hjälpa till att utveckla deras verksamhet. Vår lösning ger avsevärda kostnadsbesparingar och effektiviserar både kommunikation och kärnverksamhet”, säger Kyander.
Dream Brokers huvudprodukt är ett webbaserat program för produktion, delning och hantering av onlinevideo. Produkten är utformad så att alla inom en organisation kan ha nytta av den.
”Vår vision är att ta fram onlinevideor som företagen och deras personal kan använda sig av varje dag oberoende av var de befinner sig och vilken utrustning de använder. Vi vill effektivisera de svenska företagens affärsverksamhet och öka deras kommersiella framgångar genom ett nytt sätt att kommunicera och lära”, säger Mika Ahokas.
En attraktiv arbetsgivare för unga experter
Dream Broker har sedan i början av oktober förberett den svenska verksamheten genom att rekrytera ett ungt och duktigt team av medarbetare, och genom att söka lokala samarbetspartners.
”Vi har redan rekryterat två svenska toppsäljare, och i slutet av året kommer vi att anställa fler medarbetare med en bakgrund inom försäljning och marknadsföring. Våra kunskaper och vår passion för att hela tiden förnya oss kommer definitivt att leda till att företaget utvecklas med stormsteg. Vår målsättning är att filialen i Sverige ska sysselsätta minst tio experter inom försäljning och marknadsföring vid slutet av nästa år", berättar Kalle Valkama.Annonsbilliga resor