fb


2012-10-25 12:00

Dags att nominera Årets Östersjöbonde 2013

| Mer

Ekonomi

Nu är det dags att nominera jordbrukare till tävlingen Årets Östersjöbonde – Baltic Farmer of the Year Award 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram de bästa metoderna inom miljövänligt lantbruk runt Östersjön, och att premiera jordbrukare som gjort innovativa insatser för att reducera näringsläckaget från sina gårdar ut i havet.

– WWF välkomnar jordbrukare, lantbruksorganisationer och andra berörda parter att anmäla sig till tävlingen. En nationell vinnare ska utses i varje land runt Östersjön och belönas med diplom och 1 000 euro. Tillsammans visar de nio vinnarna på ett urval av de bästa metoderna som finns inom miljövänligt lantbruk för hela regionen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Bland de nationella vinnarna utser en internationell jury regionens Årets Östersjöbonde – Baltic Farmer of the Year 2013 – som belönas med 10 000 euro och diplom.

– Tävlingen inspirerar lantbrukare att välja metoder som reducerar övergödningen av Östersjön. Med utmärkelsen vill vi visa att det finns konkreta exempel på jordbrukare som anstränger sig utöver det vanliga och verkligen bidrar med värdefulla lösningar, säger Lennart Gladh, Östersjöexpert på WWF.

Lantbrukare kan nominera sig själva eller bli nominerade genom lantbrukarorganisationer i sitt respektive land.

Förra årets vinnare, Marian Rak från Polen, fick utmärkelsen ”för sitt starka engagemang för naturvård och för att han visade hur ett framgångsrikt och framåtsträvande, men ändå traditionellt, lantbruk samtidigt kan reducera växtnäringsförlusterna och förbättra den biologiska diversiteten i landskapet.”

– Jag har alltid varit intresserad av naturskydd. När jag insåg att mina jordbruksmetoder var skadliga för miljön bestämde jag mig för att börja arbeta för naturens bästa. Utmärkelsen är väldigt viktig för mig eftersom den hjälper mig att övertyga lokala bönder om att det finns en orsak till mina åtgärder, säger Marian Rak.

WWF har som ett prioriterat mål att minska övergödningen i Östersjön och arbetar därför för att minska den mängd fosfor och kväve som når havet. Inom detta arbete finns ett fokus på att just främja miljövänligt lantbruk i Östersjöns upptagningsområde.

Tävlingen Baltic Farmer of the Year Award arrangeras av WWF tillsammans med Baltic Farmers Forum for the Environment (BFFE) och lantbruksorganisationer runt Östersjön.

Fakta om utmärkelsen Årets Östersjöbonde
Utmärkelsen grundades 2009 av WWF i samarbete med Baltic Farmers Forum for the Environment (BFFE) och lantbruksorganisationer runt Östersjön.

Målet med utmärkelsen är att öka medvetenheten om alla de goda initiativ för ett hållbart lantbruk som praktiseras på gårdar runt Östersjön. Tävlingen är även avsedd att förbättra samarbetet i regionen för att gynna tillämpningen av god miljöpraxis inom jordbrukssektorn.

Tävlingskriterier och ansökningsformulär:
www.panda.org/baltic_farmer
eller på de olika ländernas lantbrukarorganisationers hemsida.
Sista ansökningsdatum är 30 april 2013.

Tidigare vinnare av utmärkelsen:
Katariina Vapola och Jyrki Ankelo från Finland (2009); Håkan och Teri Lee Eriksson från Sverige (2010), Marian Rak från Polen (2011). Information om deras innovativa metoder för miljövänligt lantbruk i häftet ”Best Practices of Baltic Friendly Agriculture” kan laddas ned här:
wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/baltic/

För mer information kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-654 515
Lennart Gladh, Östersjöexpert WWF, 070-221 03 67
Ottilia Thoreson, Mamnager, WWF Baltic Ecoregion Programme, 0732-745 867
Katarina Herou, presskontakt WWF, 0702-825 125
katarina.herou@wwf.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor