fb


2012-09-24 9:17

Rödkullan och vargen – om betesdjurs-/rovdjurskonflikten. Seminarium 3 oktober

| Mer

Ekonomi

Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?

Jordbruket spelar en central roll i landsbygdsutvecklingen, särskilt i våra mer utpräglade glesbygder. Det jordbruk som är aktuellt i dessa trakter är till övervägande delen djurhållning baserad på bete och grovfoder. Det är svårt att växla till annan produktion, eftersom jordarna sällan är tillräckligt bördiga för andra grödor. Det är vidare långt till såväl kunder som till marknader för produkter och förnödenheter.

Jordbruket är en av grundpelarna i senare års satsningar på landsbygdsutveckling – exemplifierade av satsningarna Matlandet Sverige och Skogsrike. Dessutom är jordbruket en viktig faktor för att nå de samhälleliga målen med öppna landskap och bibehållen biologisk mångfald. Detta uppnås inte minst genom betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion.

Under senare år har utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna, främst vargstammen, gjort det svårare att hålla djur på bete. Allt fler tamdjur angrips av varg, vilket innebär såväl lidande som höga kostnader för förlorade djur och kraftiga stängsel. Kostnaderna ersätts inte fullt ut av samhället. Samtidigt vill Sverige ha en livskraftig vargstam, vilket vi också har åtagit oss internationellt. Vi vill med andra ord ha både rovdjur och betesdjur.

Syftet med detta seminarium är att identifiera och belysa de målkonflikter som uppstår i denna situation. Vi har experter på plats och välkomnar frågor från såväl politiker som andra deltagare. Vi vill försöka att närmare belysa möjligheter att utifrån kompromisser och avvägningar få till fungerande samförståndslösningar.
Moderator: Anders Esselin, Man & Nature

Tid: Onsdag 3 oktober 2012, kl 13:00–17:00
Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Anmälan: Senast 27 september, obligatorisk anmälan – begränsat antal platser
Seminariet webbsänds!
Mer information.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor