fb


2012-07-24 11:17

Stor religionsvetenskaplig konferens på Södertörns högskola

| Mer

Högskola

Den 23-26 augusti anordnas på Södertörns högskola en internationell religionsvetenskaplig konferens, "Ends and Beginnings", som tros bli den största av sitt slag hittills.

I år anordnas den religionsvetenskapliga konferensen EASR i Sverige, och värd för den europeiska konferensen är religionsvetenskapen på Södertörns högskola. Det är ett stort intresse för årets konferens, berättar Jenny Berglund som är med i organisationskommittén.

- Det här visar att religionsvetenskap är ett ämne som ligger i tiden. Det förekommer diskussioner om religion i alla möjliga olika sammanhang, och religion tar idag också plats i det offentliga rummet. Inte minst detta gör att det pågår en hel del forskning kring religion, säger Jenny Berglund.

Under konferensens övergripande tema, ”Ends and Beginnings”, återfinns forskning om religion ur såväl historiska, geografiska och teoretiska perspektiv. Det kommer bland annat att handla om religion i medeltidens Europa, nyandliga rörelser idag, media, populärkultur och religion, riter och traditioner. Ett deltema behandlar religion och den arabiska våren.

Början och slut i religionen
I programmet finns även presentation av forskning som knyter an till temat genom studier av religion som ett sätt att handskas med fenomenet tid, och det faktum att tiden för oss är utmätt samt religioners löfte om en ny början, pånyttfödelse, en värld bortom tiden. Ritualer och högtider som ofta markerar början eller slutet av årstider, sammanhang eller perioder i en människas liv. Frågan om religionernas uppkomst och deras, förmodade, död. Flera av dessa teman har studerats av forskare inom religionsvetenskap under lång tid. I augusti plockas stafettpinnen upp av de 400 forskare som samlas på Södertörns högskola.

Huvudtalare:

Ingvild Gilhus, Professor vid Institutionen för arkeologi, historia, kultur- och religionsvetenskap, Universitetet i Bergen.

Kocku von Stuckrad, professor vid Institutionen för komparativa och historiska studier av religion, University of Groningen.

Abdulkader Tayob, professor vid Institutionen för religionsvetenskap, University of Cape Town.

Läs mer på www.sh.se/EASR2012

 

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor