fb


2012-07-11 7:00

Ny kvalitetsinformation och fakta på studera.nu ett vapen mot avhopp från högskolan

| Mer

Högskola 2010 gjorde Högskoleverket en enkätundersökning om orsaker till studieavbrott på yrkesexamensprogram med låga examensfrekvenser (2010:23 R). Undersökningen visade att 75 procent av alla som inte hade avlagt examen hade avbrutit sin utbildning. Av dem uppgav 45 procent att själva utbildningen var huvudorsaken till avbrott. Det vill säga att den inte hade den inriktning, svårighetsgrad eller kvalitet man förväntat sig. Avhoppen är kostsamma för individen, högskolan och samhället.

För att underlätta för den blivande studenten finns sedan i höstas en mängd fakta och statistik om utbildning och arbetsmarknad i en webbfunktion kallad "Sök och jämför" på www.studera.nu. Nu lägger även Högskoleverket in resultatet av kvalitetsgranskningarna av landets högskoleutbildningar i takt med att de blir klara. En blivande student kan se omdömet för den aktuella utbildningen utifrån en tregradig skala; bristande, hög och mycket hög kvalité. Dessutom finns information om arbetsmarknaden, lönenivåerna och en beskrivning av ämnet, högskolan och vart man vänder sig för att ordna bostad på studieorterna.

- Studenter behöver en bred studieinformation om högskolornas utbud, för att kunna göra bra val. Det är till gagn för både dem själva, lärosätet och samhället, säger Lars Haikola.

Cision WireAnnonsbilliga resor