fb


2012-06-05 13:06

Världens populäraste jobb finns inom IT och utbildningen ges vid BTH

| Mer

Ekonomi

BTH utbildar varje år ett stort antal studenter inom programvaruteknik och av 200 jobb som är rankade från bäst till sämst ligger programvaruingenjör på 1:a plats. I en undersökning som rekryteringsföretaget Careercast har gjort har man utifrån kriterierna arbetsmiljö, stress, framtida arbetsmarknad och lönevillkor bedömt vilket yrke som ligger bäst till.

– Detta är ett positivt resultat för BTH då vi utbildar ett stort antal studenter inom programvaruteknik. Naturligtvis spelar det roll hur arbetsmarknaden ser ut för att ett yrke ska vara populärt eller inte. För oss är det viktigt att vår utbildning och forskning alltid är samklang med näringslivets och samhällets behov, säger Ursula Hass rektor för BTH.

En god samverkan med aktörer på arbetsmarknaden under utbildningen ökar sannolikheten att få ett jobb inom tre månader efter examen med 78 procent. BTH:s samarbete med näringslivet har uppmärksammats och prisats. ”Software Quality”, utbildningsprogrammet inom programvaruutveckling, har topprankats av Svenskt Näringslivs Högskolebarometer 2011 när det gäller just samverkan.

BTH har stärkt sin profilering genom att minska antalet utbildningsprogram från 65 till 55. Antalet sökande till höstens utbildningar har ökat med 12 procent eller nära 1000 personer och vi kan se ett ökat antal sökande just inom området programvaruteknik.

– Sådana här undersökningar är viktiga. Det visar att vi gör rätt val och prioritering när vi utvecklar vårt kursutbud, menar Ursula Hass rektor för BTH.

BTH är en starkt profilerad högskola inom teknik och innovation och har en stark internationell profil. BTH:s masterstudenter i programvaruteknik vann nyligen tävlingen Startup Weekend i Trent, Italien. Tävlingsuppgiften var att ta fram en fungerande mobilapplikation och studenter från BTH tog hem vinsten genom förslaget om en applikationstjänst som heter ”Milk please” som syftar till att underlätta matinköpen för en familj.

– Det är glädjande att se att våra studenters studieresultat uppmärksammas på den internationella arenan. För högskolan är det viktigt att öka omsättningen av ny kunskap och kompetens till genomförbara idéer och koncept. Den forskningen som bedrivs på BTH är i hög grad användbar för näringslivet och vi ser på vår forskning som det akademiska entreprenörskapet, avslutar Ursula Hass.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor