fb


2012-04-26 14:26

Stadsparken i Marstrand byggs om

| Mer

Ekonomi

Stadsparken på Marstrandsön kommer under året att omvandlas från sliten lekplats till en attraktiv, tillgänglig och inspirerande plats för både lekande barn och socialt umgänge. Den nya parkmiljön med lekplats kommer bland annat att innehålla lekskepp, gungor, kompisgunga, lekdjur, balansstig, lekhus, sittplatser.

Från den norra sidan av parken kommer en ny entré att skapas med bland annat ny belysning och nya planteringar. Lekplatsen kommer att öppnas upp mot, och kopplas ihop med, den fria gräsytan i parken. Här kommer det att finnas plats för spel, picknick med mera. I mitten av parken kommer en ny gångväg att ordnas och en ny yta med tillgänglighetsanpassat picknickbord kommer att sättas upp. I öster skapas en parkdel med nya blommande buskar, perenner och träd. Här kommer nya sittplatser och belysning att sättas upp för att parken även ska kunna användas efter mörkrets inbrott. Entrén från kajen kommer att öppnas upp och kännas mer välkomnande.

Ombyggnaden görs i två etapper – under våren och försommaren sker arbeten med lekplatsen och under hösten färdigställs den övriga parkmiljön. Under de tidsperioder som ombyggnationen pågår kommer parken/lekplatsen att vara avstängd. För att första etappen ska kunna avslutas före högsäsongen kommer vissa förberedande arbeten att påbörjas redan på måndagen den 30 april (valborgsmässoafton). Under högsäsongsveckorna 25-32 kommer parken att vara öppen som vanligt.

 En ritning över hur Stadsparken med lekplats kommer att se ut efter ombyggnaden finns att se på
http://www.kungalv.se/bygga-bo-och-miljo/Nyheter/Stadsparken-pa-Marstrand-rustas-upp/

För kommentarer och ytterligare information:

Henrik Haglund

Mark och exploateringschef
Samhällsbyggnad

Mobiltelefon: 0703-000921

E-post: henrik.haglund@kungalv.se

 

Med vänliga hälsningar

Jan Rancken
webbredaktör
______________________________________

Kungälvs kommun
Enheten för information
Kultur & Samhällsservice
442 81 Kungälv

tel. 0303-23 96 53
mobil. 0702-97 96 53
e-post. jan.rancken@kungalv.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor