fb


2012-02-22 8:13

Möt Skyddsvärnet på Sociala Företagarmässan i Kulturhuset

| Mer

Mässor

Möt Skyddsvärnet på Sociala Företagmässan i Kulturhuset

Skyddsvärnet medverkar i Sociala Företagsmässan i Kulturhuset i Stockholm 22-23 februari 2012.

Skyddsvärnets arbetsträning via sociala företag startade, som en del i Skyddsvärnets vårdkedja, i februari 2011. Vi vill skapa möjligheter till människor som står utanför arbetsmarknaden att integreras. Vi återinvesterar allt överskott i organisationen.

Under 2011 har verksamheten sociala företag byggts upp och idag finns fyra olika verksamheter:

Vänligen kontakta enhetschef Lena Ludwigs för mer information. Tfn: 08-562 574 32 Mobil: 070-092 22 84

På hemsidan för mässan kan läsas att "För andra gången arrangerar SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation – i samverkan med Tillväxtverket, Coompanion Sverige och Arbetsgivarorganisationen KFO, Sveriges största mässa för arbetsintegrerande sociala företag och sociala arbetskooperativ. En mässa som lyfter fram styrkan i de sociala företagens sätt att arbeta.

Idag finns det cirka 300 sociala företag i Sverige, företag som startas och drivs för att skapa arbetstillfällen och erbjuda ett arbetsliv för dem som av olika anledningar inte får tillträde till arbets­marknaden. Under två dagar i februari kommer flera av dessa företag att visa upp sitt unika arbetssätt och sina verksamheter.

Mässan vänder sig till politiker, myndigheter och tjänstemän, nationellt, regionalt och lokalt, som kan vara intresserade av de sociala företagens tjänster eller, som på annat sätt, vill stödja utvecklingen för att skapa nya arbetstillfällen - en vidgad arbetsmarknad."

Läs mer om mässan här.

På bild ses direktor Nilla Helgesson med organisationens non-profitmärke.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor