fb


2012-02-13 14:37

Workshop på Vattenriket början för att utveckla Sveriges nästa ekoturismdestination

| Mer

Webbnyheter

Nu på torsdag (den 16/2) kl. 14-16 är det dags för en första workshop inom förstudien Ekoturismdestination Nordöstra Skåne på naturrum Vattenriket. Ove Ringby, projektledare från Vänerskärsgården med Kinnekulle, berättar om sitt arbete i ett projekt för att bli landets första ekoturistdestination. Kerstin Hallenborg, verksamhetsledare för Leader Skånes Ess, informerar om hur leaderprojekt fungerar, och lokala företagare inom den gröna sfären berättar om sin verksamhet.

Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra, informera om och marknadsföra området. Däremot har relativt lite gjorts för att stimulera lokala företag och föreningar till att utveckla naturnära turistprodukter.

Därför genomförs nu en förstudie av Kristianstad Kommun och Vattenriket för att undersöka förutsättningarna för att etablera en ekoturistdestination. Man vill bilda ett nätverk med intresserade företagare och föreningar inom området som vill arbeta med ekoturismutveckling. Förstudien kan resultera i ett projekt för etableringen.

Kristianstad har olika styrker såsom cykelturismen, varierande natur, matprofil och sammantaget finns goda förutsättningar för att skapa en attraktiv ekoturismdestination. Med den ekoturistiska inriktningen kan även andra besöksnäringsföretag se värdet av att arbeta hållbart.

Inom förstudien ska, förutom workshops, också ett studiebesök göras till biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle där ett liknande projekt genomförts. Resan görs med deltagare från företag, föreningsliv, biosfärkontor och turistföreträdare från områdets kommuner.


MyNewsdeskAnnonsbilliga resor