fb


2012-02-12 19:13

Sveriges populäraste kurs i ledarutveckling saknar vetenskapligt stöd

| Mer

Ledarskap

Sveriges populäraste ledarutvecklingskurs, UGL saknar forskningsstöd. Det visar den granskning som Renew Magazine har genomfört. Det finns överhuvudtaget inga utvärderingar om UGL leder till bättre chefer och medarbetare. Ändå skickar den offentliga förvaltningen personal på UGL, som kostar cirka 32 000 per person. Plus vad det kostar att medarbetaren är borta från jobbet under en hel arbetsvecka

Med tanke på den stora investering i tid och pengar som arbetsgivare gör när de skickar medarbetare på UGL-kurs, kan man tycka att det borde vara klarlagt att kursen verkligen ger effekt. Det vill säga att de chefer och medarbetare som har gått UGL fungerar bättre på jobbet. Att chefen blir en bättre chef. Och att medarbetaren blir en bättre medarbetare.  Och inte bara utifrån kursdeltagarens synvinkel, utan även – och kanske främst – utifrån de medarbetar och chefer som han eller hon kommer tillbaka till efter kursen.  En chef kan ju tycka att han är fantastisk i sin yrkesroll medan hans underställda inte alls delar den uppfattningen.  Och en medarbetare kan anse att hon är ovärderlig för sina kollegor, medan de inget hellre önskar än att han ska säga upp sig

Hur ser det då ut för UGL på den här punkten? Svaret är: man vet inte. Det  finns nämligen ingen som helst forskning om det. Det råder alltså ett stort frågetecken om vilken effekt UGL har på ledar- och medarbetarskap. Trots detta lanseras UGL som en vetenskapligt förankrad utbildning, bland annat på Försvarshögskolans hemsida. Detta visar den granskning som Renew Magazines redaktör och reporter Åsa-Mia Fellinger har genomfört. Fellinger har,  innan hon började som reporter, arbetat som ledarskapskonsult och legitimerad psykoterapeut, vilket gör hennes granskning särskilt initierad.  


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor