fb


2012-01-09 14:57

Licens ger rätt kompetens inom mjukvaruindustrin

| Mer

Ekonomi

Nyligen etablerade en internationell grupp av programvaruexperter från industri och akademi ”International Software Product Management Association” (ISPMA). Nu kan personer som arbetar inom mjukvaruindustrin få ett diplom som intygar kompetensen i hanteringen av programvaruprodukter. Ordförande är Dr Samuel Fricker från Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

- Produktledningen är oerhört viktig för företag och IKT-avdelningar som erbjuder mjukvaruintensiva produkter, paketerad programvara eller programvarutjänster. Produktstrategi, produktplanering och effektivt samarbete mellan interna funktioner såsom marknadsföring, utveckling, försäljning, distribution och service har en direkt inverkan på framgången för mjukvaruprodukter. Det är viktigt att en programvaruorganisation har kvalificerade produktchefer i sina led. En ISPMA-licens visar att personen har rätt kompetens säger ISPMA:s ordförande är Dr Samuel Fricker.

ISPMA vill utveckla professionell produktledning inom mjukvaruindustrin med en utbildning som består av kurser och tentamina. Läroplanen finns på grund-, avancerad och expertnivå. Kursplanerna beskriver de meriter som behövs för att kvalificera sig till en viss nivå av programvaruexpertis. Professionella utbildningsanordnare utvecklar och administrerar utbildningar i produktledning för programvara och proven påvisar att rätt kompetens har inhämtats.

Den första ISPMA-utbildningen på grundnivå har redan genomförts i Stockholm och kommande utbildningstillfällen är planerade att genomföras i Köpenhamn, Utrecht, Köln och Zürich.Kursplanerna för de olika kompetensnivåerna utvecklas kontinuerligt. Därför är nya experter och personer med erfarenhet av produkt management välkomna att ansluta sig till ISPMA för att delta i diskussioner kring vad som är god hantering av programvara.

För mer information, kontakta Samuel Fricker på telefon 0455-38 55 45 eller via e-post: samuel.fricker@bth.se Se även www.bth.se

Om ISPMA:
Första mötet hölls 2009. ISPMA (www.ispma.org) är en ideell organisation som samarbetar med utbildningsanordnare och nätverk för certifiering. Medlemmarna i ISPMA fastställer innehåll, läroplaner och vokabulär. Överensstämmelse med ISO-standarder garanterar neutralitet och kvalitet på ISPMA certifikaten. Samtliga ISPMA-deltagare är officiellt erkända och de nuvarande medlemmarna kommer från Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Sverige och Schweiz.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor