fb


2011-12-22 6:00

Yvonne Fernell-Ingelström: 325 000 kronor till KRIS-08

| Mer

Ekonomi

Organisations- och föreningsutskottet, Stockholms stad
Ordförande Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Organisations- och föreningsutskottet i Stockholms stad fattade vid sitt senaste sammanträde beslut om att tilldela KRIS-08 ett start och introduktionsbidrag på 325 000 kronor för 2012.

– KRIS-08 har arbetat målmedvetet för att uppnå en bra verksamhet i Stockholm. Jag är väldigt glad över att vi kan stötta denna verksamhet så att fler människor med ett kriminellt förflutet och med missbruksproblem kan komma vidare i livet, säger Yvonne Fernell-Ingelström (M), ordförande i Organisations- och föreningsutskottet i Stockholms stad.

– Den verksamhet som KRIS-08 bedriver är ett bra komplement till de verksamheter staden i dag har engagemang i, säger Yvonne Fernell-Ingelström (M), ordförande i Organisations- och föreningsutskottet i Stockholms stad.

Kontakt
Yvonne Fernell-Ingelström, 073 - 915 16 04


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor