fb


2011-11-04 8:30

Höga kopparhalter i Bidjovagge

| Mer

Företag Den rika guldsektionen hittades i borrhål 11-0016  som ansattes för att följa upp den rika koppar-guld mineralisering som IGE Nordic hittade vid sin borrning i området 2008. Kopparanalyserna som nu finns visar även dom höga halter.

Hela mineraliseringen är 39,75 m längs kärnan och håller i snitt 1,49 gram per ton guld samt 0, 91 % koppar. Inom denna sektion finns rikare partier exempelvis 19,45 m med 2,96 gram per ton guld och 1,06 % koppar. Alternativt kan en uppdelning göras mellan en guldrik sektion över 8,80 m med 4,14 gram per ton guld och 0,32 % koppar samt en kopparrik sektion över 8,67 m med 1,86 % koppar och 2,36 gram per ton guld.

Denna nya mineralisering ligger 280 meter norr om det gamla gruvområdet och visar att nya mineraliseringar kan hittas. Mineraliseringen är öppen i alla riktningar och har även undersökts med geofysiska mätningar i borrhålen samt kommer även att undersökas vidare med borrning under nästa säsong.

-Detta är mycket positivt och stärker  förhoppningarna om att hitta flera nya brytvärda förekomster av guld och koppar i Bidjovagge gruvfält, säger Lars-Åke Claesson.

Cision WireAnnonsbilliga resor