fb


2011-05-18 8:30

BTH-professor invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

| Mer

Ekonomi

Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, har nyligen blivit invald i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

– Det var med stor glädje som jag mottog nyheten och det är naturligtvis mycket hedrande att bli invald i IVA. Samtidigt är det enligt min bedömning ett bevis på att programvaruutveckling har accepterats som en ingenjörsdisciplin och inte enbart ses som programmering, säger Claes Wohlin.

IVA:s nätverk består av framstående tekniker och ekonomer från näringsliv, högskolor och förvaltning. Med nära 1 000 svenska och utländska invalda ledamöter utgör akademien en kvalificerad kunskapsbank.

Professor Claes Wohlin väljs in i IVA:s avdelning för Informationsteknik, som är en av tolv avdelningar vid akademien.

– IVA ville stärka sin kompetens inom programvaruutveckling där Claes Wohlin är mycket väl meriterad, både i Sverige och internationellt. Han har dessutom visat att han vill arbeta aktivt med frågor som ligger i linje med IVA:s mål och verksamhet, säger Gösta Lemne, ordförande i IVA:s avdelning för Informationsteknik.

Ingenjörsvetenskapsakademien är en oberoende arena för kunskapsutbyte som fungerar som en brygga mellan näringsliv, forskning, förvaltning och olika intressegrupper. I mötet mellan människor – genom föreläsningar, konferenser, forskarutbyten och olika projekt – genereras nya idéer och ny kunskap växer fram.  Akademien har en lång tradition av att belysa strategiska vägval som på olika sätt berör teknikens möjligheter och problem i samhället, liksom teknikens ekonomiska konsekvenser och förutsättningar för hållbar utveckling.För ytterligare information kontakta professor Claes Wohlin på telefon 0455-38 58 20 eller via e-post: claes.wohlin@bth.se

Se även www.bth.se. Mer information om IVA: www.iva.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor