fb


2011-05-10 14:21

Sverige slösar mest el i EU

| Mer

Ekonomi

Sverige har skickat in sin handlingsplan för energieffektivisering till EU. Där framgår att Sverige är det land i EU som kommer att öka energianvändningen allra mest. Sverige är sämst och Tyskland är bäst. Den svenska tolkningen av EU:s mål om 20% energieffektvisering är att Sverige tvärtom skall öka vår energianvändning med 25 TWh. Bland annat därför har Naturskyddsföreningen tillsammans med Energirådgivarna och Energieffektiviseringsföretagen tagit fram en rapport med åtta enkla förslag till regeringen hur Sverige skulle kunna bli mer energieffektivt.

- Det är oacceptabelt och pinsamt att Sverige är sämst i klassen. Energieffektivisering är hörnstenen i ett hållbart energisystem. Det är oerhört märkligt att regeringen har en sådan slapp politik i denna viktiga fråga. Effektivisering är bäst för miljön, det är billigast och är en strategisk investering så att hushållen och företagen klara de energipriser som fortsatt kommer att öka, säger Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Energieffektivisering är den lönsammaste och mest miljövänliga pusselbiten för att bygga ett hållbart energisystem. Effektivisering minskar behovet av ny energitillförsel, vilket minskar vårt importberoende och banar väg för en snabb avveckling av kärnkraft och andra ohållbara energislag. Energieffektivisering leder dessutom till nya jobb och minskade kostnader för konsumenterna och industrin.

- Det är intressant att se att industrinationen Tyskland är det land som mest kommer att minska energianvändningen. Denna industrination har tydligen en större insikt om att effektivare energianvänd är grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv, säger Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen har tillsammans Energirådgivarna och Energieffektiviseringsföretagen tagit fram åtta enkla punkter till regeringen om hur Sverige skulle kunna bli mer energieffektivt. Det handlar dels om att förenkla för elkunderna med smartare elnät och en enda elräkning, dels om att förbättra byggnormer och energideklarationen.

-Nu måste regeringen visa handlingskraft och skapa spelregler så att de hinder som idag finns för att agera energismart undanröjs, att vi elkunder kan få en elräkning och bara ett rörligt pris är en lite självklar början. Att energieffektivisering inte fungerar beror på ett klassiskt marknadsmisslyckande – företagen och hushållen har inte informationen om vad som bör och kan göras. Det är därför det behövs en arsenal av energipolitiska åtgärder. Varsågod Maud Olofsson – här är våra åtta förslag, säger Svante Axelsson.

Läs hela rapporten här: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/energieffektivisering/

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85

svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Anna Wolf, handläggare energi Naturskyddsföreningen, 0709-54 00 02

anna.wolf@naturskyddsforeningen.se

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

louise.bjarke@naturskyddsforeningen.se


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor