fb


2011-05-05 15:50

En femtedel av maten hemma hamnar i soporna

| Mer

Handel Svenska hushåll bedömer sig kasta 7% av maten de handlar, visar den färska undersökningen ”Toppits Save Food”. Samma undersökning visar dock att det europeiska genomsnittet för det faktiskt matsvinnet är hela 20 procent. Mycket tyder på att de flesta hushåll kastar tre gånger mer mat än de tror.

”Toppits Save Food” är en europeisk studie som innefattar 1000 svenskars åsikter kring förvaring, inköp och hantering av mat. Samma studie har bland annat genomförts i Spanien, Tyskland och Frankrike, där en jämförande studie visar det verkliga matsvinnet. Den faktiska studien visar att dessa europeiska hushåll i genomsnitt tror de slänger 6-7% av sin mat, men i verkligheten slänger de tre gånger så mycket. Majoriteten av detta matsvinn hade kunnat undvikas med rätt planering och förvaring.

- Denna studie ligger väl i linje med tidigare undersökningar som gjorts. Det är positivt att så många konsumenter nu är engagerade i frågan. Dock finns fortfarande en osäkerhet kring hur man tar hand om sin mat för att undvika svinn, säger Louise Ungerth, Chef Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm.
Konsumenter frestas
I undersökningen erkänner svenskar att de lätt faller för frestelser i butik och handlar mer eller annat än de planerat. Snyggt presenterade varor lockar, liksom specialerbjudanden och prisnedsatta varor.
Butikernas lockbeteende till trots tycker åtta av tio svenskar att varje konsument måste bli mer medveten om problemet och agera därefter. Sex av tio vill ha mer information kring hur man förvarar sin mat. De flesta tillfrågade anger miljön som den starkaste drivkraften för att reducera sitt.

Överlag går grönsaker mest till spillo, följt av hemlagad mat och frukt, bröd och bakverk.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i mars 2011 av The Consumer View och omfattade förutom Sverige även Tyskland, Spanien, Frankrike, Österike, Belgien och Ryssland. I Sverige var underlaget för webbstudien 1000 konsumenter. I Tyskland, Spanien och Frankrike jämfördes studien som undersökte attityder även en studie kring det faktiska matsvinnet hos 200 hushåll per land. Denna genomfördes genom att hushållen förde matdagbok under en period.Annonsbilliga resor