fb


2011-04-12 18:00

Endast Sundsvallsflyg tror på tågtrafik!

| Mer

Ekonomi

Sundsvallsflyg är ensamma om att tro på järnvägen.     Foto: Sundsvallsflyg

I dag presenterade Trafikverket de företag som ansökt om att få köra persontåg när nu hela bannätet är avreglerat. Det är första gången dörrarna öppnas helt för andra än SJ. Det är en historisk dag.

De som hoppats att nya idéer och serviceformer skulle erbjudas tågresenärerna när SJ:s monopol nu fallit blir dock besvikna. Det blir i stort som det är i dag.

Totalt har 26 företag ansökt, varav 14 bolag redan kör åt de olika länstrafikbolagen. Sju ansökningar har kommit från olika museiföreningar och två från befintliga bolag med fjärrtrafik, SJ AB och Veolia Transport AB.

Endast tre ansökningar kommer från företag som i dag inte kör tåg. För en ansökan har Trafikverket angivit i sin redovisning konsultens namn i stället för det bolag ansökan gäller.  En ansökan kommer från ett företag i järnvägsbranschen och avser transport av egna anställda. Endast en ansökan handlar om ny trafik och den kommer från Sundsvallståg. Bakom det företaget står Sundsvallsflyg. ”Vi förhandlar just nu med Näringsdepartementet om tillgång på fordon”, säger Michael Juniwik, koncernchef för Sundsvallsflyg, till Vi Resenärer.

Flera som Vi Resenärer talat med tar upp fordonsfrågan som det stora hindret för att konkurrera med SJ. När beslutet om avreglering togs, uppdrogs åt SJ att redovisa sitt framtida behov av fordon och att överkapaciteten skulle stå till förfogande för övriga företag genom fordonsföretaget Statens Järnvägar (ej samma som SJ). SJ såg då till att de inte hade något överflöd på vagnar och lok och därmed sattes i praktiken stopp för nya företag att komma upp på spåren. Detta kan vara orsaken till att SJ under de senaste åren haft en stor brist på fungerande fordon.

Medan inrikesflyget och bussmarknaden utvecklas med nya turer och nya serviceformer stannar nu tåget i utveckling. Den utmaning som konkurrens innebär är mer eller mindre helt borta inom tågbranschen.

Hoppet står till entreprenörerna bakom Sundsvallståg!

Jan-Åke Bosell
Vi Resenärer


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor