fb


2011-03-01 14:41

Henric Johnson ny vicerektor på BTH

| Mer

Ekonomi

Henric Johnson utses idag, den 1 mars 2011, till ny vicerektor på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Henric Johnson är sedan tidigare universitetslektor på BTH, har suttit som lärarrepresentant i högskolestyrelsen och har tidigare erfarenhet som ledamot i BTH:s fakultetsnämnd, grundutbildningsnämnd och lärarförslagsnämnd. Henric Johnson har tidigare lett BTH:s tvärvetenskapliga och strategiska satsning inom informationssäkerhetsområdet.

Henric Johnsons uppdrag som vicerektor, med början idag den 1 mars, kommer att omfatta 50% av en heltidstjänst. Vid sidan av sitt nya vicerektorskap kommer Henric att fortsätta arbeta som universitetslektor samtidigt som han kommer fortsätta att leda arbetet med BTH:s tvärvetenskapliga och strategiska satsning på säkerhetsområdet. En satsning som sker i samarbete med flera myndigheter, företag och andra lärosäten med syfte att utveckla en verksamhet inom maritim säkerhet med stark regional och nationell förankring.

- I mitt uppdrag som vicerektor kommer jag att fokusera mitt arbete främst på strategiska frågor som rör affärer, finansiering och kundrelationer. Det pågår ett omfattande arbete inom högskolan med att tydliggöra vårt varumärke för att attrahera studenter, personal och externa medel. Det är min ambition att till detta arbete kunna bidra med kunskap, erfarenhet, nätverk och entusiasm för att ytterligare stärka BTH:s attraktionskraft och akademiska excellens, säger Henric Johnson.

- Det här känns jättebra. Henric har en gedigen bakgrund inom akademin och viljan och förmågan att skapa värdefulla, gränsöverskridande kunskapsutbyten och samarbeten, vilket han visat bland annat som initiativtagare till bildandet av Tankesmedjan för maritim säkerhet där aktörer från såväl högskola, näringsliv som offentliga myndigheter deltar aktivt. Det är min övertygelse att Henric med sin tydliga ambition kommer att bli en god tillgång för BTH i sin nya roll som vicerektor, säger BTH:s rektor Ursula Hass.

Henric Johnson har sin akademiska bakgrund som student, lärare och forskare primärt från BTH där han disputerade 2005 i ämnet Telekommunikationssytem. Henric har ett stort engagemang i sin undervisning och har tidigare varit utsedd till årets lärare av BTH:s studenter. Han har tillbringat en längre tid vid två amerikanska universitet, Virginia Tech samt University of California Davis och har under en period även arbetat för Ericssons forskningsavdelning i North Carolina. Henric Johnson sitter sedan 2010 med som lärarrepresentant i högskolestyrelsen. Han har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag dels från industrin och dels i akademiska sammanhang. Han har tidigare varit verksam i BTH:s högskolestyrelse under 2003-2005 och var även vice ordförande för Sveriges doktorander under sin tid som forskarstuderande. Henric Johnson har även tidigare erfarenhet som ledamot i BTH:s lärarförslagsnämnd, grundutbildningsnämnd och fakultetsnämnd.

För mer information, kontakta Henric Johnson på 0455-38 56 64 alternativt henric.johnson@bth.se. Se även www.bth.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor