fb


2010-10-28 14:32

BTH-doktorand kombinerar agentteknologi och matematisk optimering för att förbättra transport- och produktionsplanering

| Mer

Ekonomi

Fredagen den 29 oktober 2010 försvarar Johan Holmgren sin doktorsavhandling "On the integration of optimization and agent technology for transportation and production planning". Avhandlingen handlar om att undersöka hur agentteknologi och matematisk optimering kan komplettera varandra för att erbjuda förbättrad transport- och produktionsplanering. Genom förbättrad planering går det till exempel att minska inverkan på miljön och uppnå ekonomiska fördelar.

En agent brukar beskrivas som ett självständigt program. Matematisk optimering handlar om att använda matematiska modeller och lösningsmetoder för att besluta hur det är bäst att agera i en given situation. Agentteknologi och optimering har tidigare använts separat för att studera transport- och produktionsproblem, men det har hittills inte varit vanligt att kombinera dem.

För att undersöka hur de båda teknologierna kan kombineras, presenteras tre domänspecifika tillämpningar:

  • Simulering av beslutsfattande och aktiviteter relaterade till produktion och godstransporter för att analysera effekterna av olika typer av transportrelaterade åtgärder, som till exempel skatter och avgifter.
  • Optimering av integrerad planering av produktion, transport och lagerhållning för att förbättra utnyttjandet av transport- och produktionsresurser.
  • Stöd för förenklad administration av transportlösningar som typiskt involverar flera olika transportoperatörer.

Tid:                    Fredagen den 29 oktober 2010, kl. 13.15

Plats:                  Rio Grande, Campus Karlshamn, Blekinge Tekniska Högskola

Disputationen är öppen för allmänheten.

För ytterligare information kontakta Johan Holmgren på telefon 0455-38 58 18. Se även www.bth.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor